Latvijas un Nīderlandes divpusējās attiecības

20.06.2016. 13:20

Starp Latviju un Nīderlandi izveidojušās daudzpusīgas attiecības. Norisinās aktīvs politiskais, ekonomiskais un kultūras dialogs, kā arī nodibināti plaši kontakti pašvaldību un nevalstiskā sektora līmenī.