Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

09.02.2022. 16:35

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Latvijas nepilsonim, kurš ir ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums 30 dienu laikā atteikties no nepilsoņa statusa.

Lai atteiktos no nepilsoņa statusa, personai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai vēstniecībā ir jāiesniedz personīgi aizpildīts un parakstīts iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa.

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama personas rakstveida piekrišana.

Dokumentus par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa izskata un lēmumu par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Nepieciešamie dokumenti:

1) iesniegums:

2) nepilsoņa personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);

3) dokuments, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanas vai garantijas faktu, vai arī ārvalsts ceļošanas dokuments.

 

! Iesniedzot dokumentus par atteikšanos no nepilsoņa statusa vēstniecībā, jāmaksā konsulārā nodeva 45 EUR apmērā.