Pases/eID noformēšana

21.04.2022. 15:48

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, nosakot personas apliecību kā obligātu personu apliecinošu dokumentu. Personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, saņemot pasi, ir pienākums saņemt arī personas apliecību (eID karti).

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo Itālijā, Sanmarīno vai Maltā un ir atbilstoši paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Apmeklētāji pases/eID noformēšanai vēstniecībā tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

Pieteikties apmeklējumam  

Lai noformētu pasi/eID:

1)      personai vēstniecībā jāierodas personīgi.

Bērnam, kas jaunāks par 15 gadiem, ir jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni - Latvijas valstspiederīgo.

2)      Līdzi jāņem:

-       Latvijas pase/eID karte (vai policijas izziņa par dokumenta zudumu);

-       2 fotogrāfijas (35mm X 45mm);

-       bankas norēķinu karte;

-       bērnam (ja dokuments tiek izgatavots pirmo reizi) jāuzrāda dzimšanas apliecība, lēmums par personas koda piešķiršanu un vecāka personu apliecinošs dokuments.

Lēmums par personas koda piešķiršanu

Lai noformētu pasi un eID Itālijā dzimušam bērnam,  bērns vispirms ir jāreģistrē par Latvijas pilsoni vai nepilsoni. Pieteikties pases un eID noformēšanai bērnam var pēc tam, kad esiet saņēmuši lēmumu par Latvijas personas koda piešķiršanu.

Cenrādis

Pakalpojums

EUR

pase un personas apliecība

75.00

personas apliecība

55.00

pase

70.00

pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem,

I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

60.00

personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem,

I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

45.00

pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem,

I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

55.00

Pases / personas apliecības saņemšana ar kurjeru adresātiem Itālijas teritorijā

20.00

Pases / personas apliecības saņemšana ar kurjeru adresātiem Maltas teritorijā      

40.00

Cik ātri tiek izgatavota pase un eID

Pases un personas apliecības tiek izgatavotas Latvijā, tādēļ lūdzam rēķināties, ka gatavos dokumentus saņemsiet 4 - 6 nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. 

Fotogrāfijas

Pase un eID tiek izgatavota ar Jūsu līdzpaņemtu pases fotogrāfiju. Izmantot var tikai profesionālos fotosalonos izgatavotu fotogrāfiju, kas nav vecāka par 3 mēnešiem. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Pirkstu nospiedumi un paraksts

Personām, kas vecākas par 12 gadiem, pases un eID pieteikuma noformēšanas brīdī tiks noņemti pirkstu nospiedumi. Pases un eID pieteikumā ir jāparakstās personām, kas vecākas par 10 gadiem.

Bērnu datu ierakstīšana vecāku pasēs

Vecāku pasēs var ierakstīt datus par bērniem līdz 18 gadiem tikai tad, ja šādi dati ir iekļauti Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā. Pasē var iekļaut datus par bērniem, kas ir Latvijas valstspiederīgie (ir Latvijas Republikas personas kods), kā arī bērniem, kas nav Latvijas valstspiederīgie. Par bērnu datu ierakstīšanu vecāku pasēs tiek iekasēta konsulārā nodeva 40 EUR apmērā.