Latvijas un Itālijas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

"Itālija, šī valsts, kas vēl nesen bija tik ilgi karojusi par savu brīvību, cīnīdamās par savu atzīšanu 35 gadus, - vislabāk saprata mūsu vēlēšanos un tieksmes pēc tautas un nācijas augstākām tiesībām, proti, pēc valsts. Itālija apsolījās uzņemties iniciatīvu Latvijas un Baltijas valstu atzīšanas lietā un to arī izveda." 

Z. A. Meierovics

Pirmais Latvijas Republikas Ārlietu ministrs

(No runas Satversmes sapulcē sakarā ar Latvijas atzīšanu de iure, 1921. gada 18. februārī)

Latvijas un Itālijas divpusējās attiecības ir labas, notiek politiskais dialogs dažādos līmeņos. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES un NATO pavērušās jaunas iespējas kontaktiem ar Itāliju un divpusējo attiecību padziļināšanai visos līmeņos.