Vēstniece

30.12.2019. 12:46

Solvita Aboltina 1

V.E. Solvita Āboltiņa (CV)

Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Itālijas Republikā