Vēstniece

22.08.2022. 15:21

Solvita Aboltina foto sito

V.E. Solvita Āboltiņa (CV)

Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Itālijas Republikā