Vēstniece

14.02.2022. 15:27

Solvita Aboltina 1

V.E. Solvita Āboltiņa (CV)

Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Itālijas Republikā