Ārlietu ministrijas paziņojums: gads kopš Krievijas Federācijas pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā

24.02.2023. 09:17

2023. gada 24. februārī aprit gads, kopš Krievijas Federācijas bruņotie spēki aizsāka pilna mēroga militāro iebrukumu Ukrainā. Latvija visstingrākajā veidā nosoda Krievijas Federācijas neizprovocēto karu pret Ukrainu, kā arī pieprasa Krievijai nekavējoties pārtraukt militāro agresiju un bez nosacījumiem izvest savus spēkus no Ukrainas starptautiski atzītās teritorijas.

Krievijas Federācija, uzbrūkot Ukrainas zemei, tautai un neatkarībai, īsteno agresīvu impērisku mērķu vadītu karu, rupji pārkāpjot starptautisko tiesību normas, tai skaitā ANO Statūtus. Visa atbildība par karu un tā sekām gulstas vienīgi uz Krieviju.

Ukrainai kā jebkurai neatkarīgai valstij ir tiesības brīvi izvēlēties savu nākotni, un tai ir tiesības aizsargāt savu neatkarību, teritoriālo integritāti un savus cilvēkus.

Ukrainas tauta ir izrādījusi neaptveramu drošsirdību un pašaizliedzību, cīnoties par savu brīvību un neatkarību, un Krievijai nav izdevies īstenot savus mērķus. Diemžēl karš nav beidzies. Nespējot sakaut Ukrainas bruņotos spēkus, Krievija pastiprina teroru pret Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Ukrainas atbalstītājiem gan Latvijā, gan pasaulē jāturpina sniegt politisks, humāns, finansiāls, ekonomisks un militārs atbalsts Ukrainai. Solidarizējoties ar Ukrainas tautu, Latvija atbalstīs Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

Turpināsim uzturēt politisku un ekonomisku spiedienu pret Krieviju, tai skaitā apstiprinot sankcijas, lai mazinātu Krievijas spējas vest šo noziedzīgo karu. Atbildīgajiem par Krievijas pastrādāto agresijas noziegumu pret Ukrainu un brutālajiem Krievijas bruņoto spēku kara noziegumiem pret Ukrainas civiliedzīvotājiem un karavīriem jātiek tiesātiem. Agresoram un visiem vainīgajiem ir jānes pilna atbildība par pastrādātajiem noziegumiem un postījumiem Ukrainā.

Ukraina un tās tauta ir izvēlējusies Eiropas vērtības un eiroatlantisko nākotni. Latvija līdz ar citiem partneriem sniegs visu iespējamo atbalstu šim ceļam. Ukraina un Eiropas Savienība ir viena ģimene. Ukraina uzvarēs, reformēsies un atjaunosies!

Slava Ukrainai!