Latvijas ekonomiskās attiecības ar Ukrainu

07.06.2016. 15:30

Ukraina tradicionāli ir bijis nozīmīgs Latvijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības partneris. Pašlaik pastāv visi priekšnoteikumi tālākai divpusējās ekonomiskās sadarbības attīstībai, it sevišķi ņemot vērā Ukrainas dalību PTO, virzību uz integrāciju ES. Latvijas interesēs ir, lai Ukraina veiktu nepieciešamās reformas un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. Tāpat jāatzīmē līgumtiesiskā bāze un ekonomiskās sadarbības formāti, piemēram, Latvijas – Ukrainas Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, Latvijas – Ukrainas Lietišķās sadarbības padome, lai veicinātu abu valstu ekonomiskās un tirdzniecības attiecības.

Ukraina ir viens no nozīmīgajiem Latvijas preču tirdzniecības partneriem. 2015. gadā pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma ar 166,47 miljoniem EUR Ukraina ieņem 22. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.Ir izveidojusies laba sadarbība ķīmiskās rūpniecības, pārtikas rūpniecības, tekstilnozares, mašīnbūves un elektrorūpniecības, metālapstrādes, finanšu pakalpojumu, IKT, būvniecības un nekustamā īpašuma attīstīšanas jomās. Svarīga ir turpmākā sadarbība transporta un loģistikas jomā, jaunu kravu piesaistei konteinervilciena „ZUBR” maršrutā, kā arī potenciāli Ķīnas kravu piesaistei.

Latvijas un Ukrainas ekonomisko attiecību statistika