Dzīvesvietas norādīšana ārvalstīs

23.08.2023. 16:41

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu, Latvijas vēstniecība Beļģijā sniedz konsulāros pakalpojumus personu apliecinošu dokumentu (pases un personas apliecības) izgatavošanas, izziņu izsniegšanas, dokumentu izprasīšanas un citos jautājumos tikai personām, kuras Iedzīvotāju reģistrā kā savu dzīvesvietu norādījušas Beļģiju vai Luksemburgu.

Personām, kuras uzturas ārpus Latvijas ilgāk par 3 mēnešiem, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu par Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību 30. punktu, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. 

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski portālā latvija.lv, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija.
  • klātienē vēstniecībā Beļģijā, vienlaicīgi ar konsulāro pakalpojumu saņemšanu. Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo  deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi.  Savukārt norādot dzīvesvietu Beļģijā vai Luksemburgā kā papildus adresi, deklarētā dzīvesvieta vai galvenā adrese ārvalstīs paliks nemainīga. 

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir PMLP jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs 30 dienu laikā. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.