Noderīga informācija valstspiederīgajiem Beļģijā

14.03.2019. 18:57

TĀLRUŅI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

101 - Policija

100 - Ugunsdzēsēji un ātrā palīdzība

105 - Sarkanais Krusts

070 245 245 - Saindēšanās gadījumā

02 479 1818 - Dežūrējošs ārsts

02 426 1026 - Dežūrējošs dentists

0900 10500 - Dežūrējošs aptiekārs

116 000 - Bērna pazušanas vai seksuālas izmantošanas gadījumā

02 649 95 55 - Pašnāvības mēģinājuma gadījumā (flāmu valodā)

0800 32123 - Pašnāvības mēģinājuma gadījumā (franču valodā)


Gadījumā, ja esat palikuši bez dzīvesvietas un iztikas līdzekļiem, ārkārtas izmitināšanas vietu varat atrast:

Centre d’Accueil d’urgence ”Ariane” 24h/24

Adrese: Avenue du Pont de Luttre 132, 1190 Brisele

Tel: 02 346 66 60

Centre d’Action Sociale d’urgence ”Samusocial” 24h/24

Adrese: Rue du petit Rempart 5, 1000 Brisele

Tel: 0800 99 340 vai 02 537 82 70


Gadījumā, ja Jūs vai Jūsu paziņas ir kļuvušas par vardarbības vai cilvēktirdzniecības upuriem, pēc palīdzības var vērsties:

”Pag-Asa”

Adrese: Rue des Alexiens 16B, 1000 Brisele

Tel: 02 511 64 64


Gadījumā, ja Jūs vai Jūsu paziņas nonākušas narkotisko vai toksisko vielu atkarībā, pēc palīdzības var vērsties:

”Transit” 24h/24

Adrese: Rue Stephenson 96, 1000 Brisele

Tel: 02 215 89 90