Vēstniecības darbinieki

24.11.2020. 13:48

V.E Andris Razāns – ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Anta Rutka-Kriškalne  pirmā sekretāre

Sanita Krūmiņa  lietvede