Vēstniecības darbinieki

30.08.2023. 16:14

V.E Aiga Liepiņa – ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Anta Rutka-Kriškalne  pirmā sekretāre

Sanita Krūmiņa  lietvede