Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Dānijas Karalistē iesniedz akreditācijas vēstuli Dānijas karalienei

07.10.2022. 15:22
Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Dānijas Karalistē iesniedz akreditācijas vēstuli Dānijas karalienei

2022. gada 30. septembrī Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Dānijas Karalistē Inga Skujiņa svinīgā ceremonijā iesniedza akreditācijas vēstuli Dānijas karalienei Margrētei II.

Sarunas laikā tika pārrunāta drošības situācija Eiropā, Krievijas karš Ukrainā un tā radītā nestabilitāte pasaulē. Karaliene interesējās par sabiedrības noskaņojumu Latvijā, Ukrainas bēgļiem un to bērniem sniegto atbalstu.  

Vēstniece augstu novērtēja Latvijas un Dānijas ciešo sadarbību un pateicās par Dānijas atbalstu Latvijas drošības stiprināšanā. I. Skujiņa atzīmēja, ka vēlas stiprināt abu valsu politisko dialogu un uzturēt ciešus kontaktus ar Dānijas valsts, pašvaldību iestādēm, pētniekiem un nevalstiskā sektora pārstāvjiem. 

Sarunas gaitā tika pārrunāta arī sadarbības veicināšana kultūras jomā, ņemot vērā, ka 2023. gadā Kopenhāgena būs pasaules arhitektūras galvaspilsēta. Vēstniece uzsvēra, ka ir jāizmanto sadarbības iespējas kopīgu projektu radīšanā kultūras un pilsētvides jautājumos. I. Skujiņa atzinīgi novērtēja, ka Latvijā kopš 1990. gadu sākuma akīvi darbojas Dānijas Kultūras institūts, savukārt Dānijas augstskolās studē Latvijas jaunieši.

Vēstniece atzīmēja, ka Latviju un Dāniju vieno arī cieša sadarbība Baltijas jūras reģionālajos formātos, turklāt aizvien pieaug Arktikas stratēģiskā nozīme, kur paveras jaunas valstu sadarbības iespējas. 

Vēstniece Inga Skujiņa amatā nomaina Aldu Vanagu, kura vēstnieces pienākumus Dānijā pildīja kopš 2018. gada.

Foto: Keld Navnoft