Tautiešiem

28.06.2023. 16:02

Dānijā uzturas vairāk nekā 5000 latviešu. To vidū ir cilvēki, kuri Dānijā ieradušies Otrā pasaules kara laikā un pēckara gados, latvieši, kas Dānijā izveidojuši ģimenes, kā arī tādi, kas Dānijā strādā vai studē salīdzinoši neilgu laiku. Dānijā darbojas: