Vēstnieks

24.08.2022. 19:13
web J.Stalmeistars 1
Juris Štālmeistars
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks