Tautiešiem

19.02.2024. 18:30

Diasporas biedrības, skolas, kopas un plašsaziņas līdzekļi

 Plašsaziņas līdzekļi

Latvijas valsts finansējums diasporas atbalstam - medijiem, biedrību kapacitātei, skoliņām un nometnēm

Tautiešiem ārpus Latvijas ir iespēja piedalīties Latvijas atbalsta finansējuma konkursos, kurus izsludina Sabiedrības integrācijas fonds (SIF). Ja jūsu biedrībai nepieciešams atbalsts kapacitātes stiprināšanai, jūs veidojat diasporas mediju vai plānojiet diasporas bērnu un jauniešu nometnes, aicinām iepazīties ar SIF projektu konkursiem.

Tāpat Latvija piedāvā atbalstu diasporas skolām. Izglītības un zinātnes ministrija šo atbalstu uzticējusi īstenot Eiropas Latviešu apvienībai un Latviešu valodas aģentūrai.  Eiropas Latviešu apvienības lapā pieejama informācija par pieteikšanās noteikumiem un termiņiem. Aicinām diasporas skoliņas Apvienotajā Karalistē aktīvi izmantot pieejamo atbalstu.

Plašs apkopojums par citiem diasporai pieejamiem atbalsta veidiem pieejams Ārlietu ministrijas lapā.

Ārlietu ministrijas diasporas atbalsta projekti

Ārpus Latvijas dzīvo vairāk nekā 370 tūkstoši tautieši, no kuriem aptuveni 150 tūkstoši mīt Apvienotajā Karalistē. Latvija sniedz nozīmīgu atbalstu, lai atbalstītu pasākumus nacionālās identitātes stiprināšanai, latviešu valodu un kultūru diasporā, pilsonisko līdzdalību, bērnu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai, remigrācijai, kā arī pasākumus diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā. Ar diasporai pieejamiem resursiem un atbalstu var iepazīties Ārlietu ministrijas lapas sadaļā “Tautiešiem ārvalstīs” un sadaļā “Diasporas politika”.

Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas diasporu, veicinātu atbalstu diasporas organizācijām un diasporas ieguldījumu Latvijas attīstībā, Ārlietu ministrijā vērtē atbalstu projektiem, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, komunikācijas, pilsoniskās līdzdalības, sporta un citās jomās.

 

PRIORITĀTES

Īstenojot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, projektiem 2024. gadā noteiktas šādas prioritātes:

 • pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai diasporā;
 • pasākumi remigrācijas veicināšanai;
 • pasākumi diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības attīstībā un zināšanu pārnesē;
 • diasporas pasākumi pilsoniskās un politiskās līdzdalības un sadarbības ar Latvijas valsts pārvaldi veicināšanai.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

Ārlietu ministrija katru gadu izsludina termiņus diasporas atbalsta projektu iesniegšanai. Diasporas atbalsta projektu konkursa nolikums 2024. gadam paredz, ka diasporas mītnes valstīs, kurās ir Latvijas vēstniecība, diasporas organizācijas savus projektus piesaka ar vēstniecības starpniecību. Ņemot vērā vēstniecības nozīmīgo lomu projektu iesniedzēju konsultēšanā un iesniegto projektu apkopošanā, Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē nosaka agrākus termiņus projektu iesniegšanai diasporas organizācijām, kuras ir Apvienotajā Karalistē. Vēstniecība aicina laiku līdz katram vēstniecības noteiktajam termiņam aktīvi izmantot kā konsultāciju periodu, lai apspriestu projektu idejas un kopīgiem spēkiem stiprinātu projekta saturisko kvalitāti, kā arī lai pārliecinātos, ka projekta tāmē iekļauti Nolikumam atbilstoši, attiecināmi izdevumi.

Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē izsludinātie projektu pieteikšanas termiņi

2024. gadā plānotajiem diasporas atbalsta projektiem Apvienotajā Karalistē:

Konsultāciju perioda sākums:

Latvijas vēstniecības AK termiņš:

Īstenošanas termiņš:

9. februāris

19. februāris

15. marts – 31. decembris

28. marts

26. aprīlis

13. jūnijs – 31. decembris

19. augusts

17. septembris

1. novembris – 31. decembris

Projektiem, kuri tiks apstiprināti īstenošanai gada nogalē, var tikt noteikti atskaišu termiņi, kas ir īsāki par 30 dienām.

PIETEIKŠANĀS DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

 • Diasporas atbalsta projektu konkursa nolikums 2024. gadam, pieteikuma anketas un atskaišu paraugi
 • Konsultācijām aicinām rakstīt Laurai Burgmanei uz e-pastu lŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 • Projektus, kurus iesniedz elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. (informācija par to, ka iegūt elektronisko parakstu)
 • Projektus, kurus iesniedz papīra formā parakstītus ar roku, lūdzam pirms vēstniecības norādītā termiņa sūtīt: Laura Burgmane, Embassy of Latvia, 45 Nottingham Place, London W1U 5LY, United Kingdom. 

Vēršam uzmanību, ka 2024. gadā projekta pieteikumus un atskaites turpmāk vairs nevarēs iesniegt ar ieskenētu vai nofotografētu parakstu. Projekta iesūtīšanai elektroniski lūdzam nelietot attālinātus datu glabāšanas rīkus jeb tā sauktos "mākoņus".  Projekta pieteikumus lūdzam aizpildīt datorrakstā.

 

DIASPORAS ATBALSTA PROJEKTA “DZĪVES CIKLS”

Katrs projekts iziet šādu “dzīves ciklu”:

 • Projekta iesniedzējs apzina dienu vai periodu, kurā vēlas īstenot savu projektu un plāno laiku, kad sagatavot projekta pieteikumu, kuru iesniedz vēstniecībā konsultāciju periodā. Projekta iesniedzējs un vēstniecība aktīvi sadarbojas, lai atbildētu neskaidros jautājumus, precizētu attiecināmos un neattiecināmos izdevumus, laicīgi plānotu uz projektu attiecināmo izmaksu apmaksas kārtību un saturiski stiprinātu projektu;
 • Pēc vēstniecības noteiktā termiņa, vēstniecība virza iesniegtos projektus skatīšanai Ārlietu ministrijas Komisijā, kas vērtē projektus saskaņā ar Nolikumu;
 • Vēstniecība informē projekta iesniedzēju par to, vai un kādā apmērā Ārlietu ministrijas Komisija projektu atbalstījusi.
 • Ja projekts ieguvis Ārlietu ministrijas Komisijas atbalstu, vēstniecība un projekta īstenotājs pirms projekta uzsākšanas noslēdz vienošanos, kas paredz sadarbības kārtību finansējuma apgūšanā, atskaišu iesniegšanas un attiecināmo izdevumu kompensēšanas termiņus, kā arī citus būtiskus aspektus. Projektu sākt īstenot un tērēt tam Komisijas apstiprinātos līdzekļus var tikai pēc vienošanās (līguma) ar vēstniecību noslēgšanas.
 • Pēc projekta norises, projekta īstenotājs, saskaņā ar noslēgto vienošanos, iesniedz vēstniecībā atbilstošu saturisko un finanšu atskaiti, kā arī atbilstošus izdevumus apliecinošus dokumentus. Pēc visu atbilstošu dokumentu saņemšanas, vēstniecība kompensē attiecināmos izdevumus projekta īstenotājam saskaņā ar abu pušu noslēgto vienošanos.

Īstenojot projektus un apgūstot Latvijas valsts finansējumu, aicinām ņemt vērā:

 • No sākuma projekta īstenotājs (organizācija/ juridiska persona, nevis privātpersona) iegulda savus līdzekļus: projekta īstenošanai organizācija (juridiskā persona) no sākuma pati veic visus attiecināmos izdevumus projekta vajadzībām. Uz projektu attiecināmie izdevumi veicami tikai pēc vienošanās (līguma) ar vēstniecību noslēgšanas. Pēc tam, kad īstenotājs ir iesniedzis atbilstošu projekta atskaiti un atbilstošus izdevumus pamatojošos dokumentus, tiek kompensēti projekta izdevumi. Tātad īstenotāja kontā jau pirms projekta īstenošanas sākuma ir jābūt pieejamiem līdzekļiem, kas būs nepieciešami projekta vajadzībām;
 • Izdevumu dokumentu attiecināmība: vēstniecība slēdz vienošanās ar organizācijām (juridiskām personām), tāpēc aicinām projekta īstenošanas laikā nelietot privātpersonu līdzekļus (piemēram, organizācijas vadītāja privātos līdzekļus), lai veiktu uz projektu attiecināmus maksājumus;
 • Projekta īstenošanā aicinām neveikt maksājumus skaidrā naudā vai tādus maksājumus, par kuriem tiek pašrocīgi sagatavoti dokumenti rokrakstā. Aicinām visus maksājumus veikt elektroniski un izmantot organizācijas (juridiskās personas) kontu. Aicinām iegādāties preces un pakalpojumus bez starpniekiem un no juridiskām personām, kuras ir tiesīgas izdot čeku vai izrakstīt rēķinu un attiecīgi maksā nodokļus (uzņēmumi, reģistrēti pakalpojumi sniedzēji).
 • Līdzfinansējums: aicinām identificēt projekta pieteikumā iekļauto līdzfinansējuma avotu un precīzu tā apjomu.
 • Projektu īstenošanai nedrīkst iekasēt dalības maksu vai, piemēram, tirgot biļetes. Projektu jāīsteno, negūstot peļņu.
 • Projektus nedrīkst iesniegt starpnieks.

Remigrācija

Kopš 2018. gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno projektu "Reģionālais remigrācijas koordinators" jeb PAPS ("Palīdzi atgriezties pašu sētā". Vairāk: https://www.paps.lv/.

PAPS remigracijas koordinatori

Darba meklētājiem

2018 E dari digitali apmacibas