Izbraukumi ar mobilajām pasu darbstacijām ārpus Londonas

19.05.2022. 16:09

Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē (AK) Konsulārā nodaļa iespēju robežās veic izbraukumus ar mobilajām pasu darbstacijām, lai nodrošinātu papildinošu atbalstu konsulāro pakalpojumu saņemšanai AK attālajos reģionos. Izbraukumi tiek izsludināti vēstniecības mājaslapā un Facebook lapā apmēram mēnesi pirms plānotā brauciena, nodrošinot interesentiem adekvātu pieteikšanās laiku pases/ eID kartes noformēšanai un neradot situācijas, kad pārāk tālas apmeklējuma rezervācijas gadījumā pases/ eID kartes noformēšanu nāktos atcelt neparedzētu iemeslu dēļ. Plānojot izbraukumus, tiek ņemta vērā vēstniecības kopējā noslodze un pieejamie cilvēkresursi.

Tāpat vēstniecība vērtē: 1) Fizisko personu reģistrā deklarēto Latvijas valstspiederīgo skaitu konkrētajā reģionā, 2)  valstspiederīgo interesi un 3) attālumu, kas jāveic Latvijas valstspiederīgajiem uz vēstniecību, lai noformētu pasi/ eID karti, attiecīgi prioritāri dodoties uz AK attāliem reģioniem kā Skotija un Ziemeļīrija. Jāatzīmē, ka ne katru gadu ir iespējams ieplānot un atkārtot braucienus uz kādu konkrētu vietu.

Kad izbraukums izsludināts, tam var pieteikties tikai norādītajā kārtībā:

1) Piesakoties elektroniskajā pieraksta sistēmā - vietnē, kas atrodama konkrētā izbraukuma sludinājumā.

2) Apmeklējums tiek apstiprināts un nosūtīta automātiskā atbilde, tikai gadījumā, ja persona norādījusi elektroniskajā sistēmā visu nepieciešamo informāciju par sevi (vārds, uzvārds, personas kods) un personu apliecinoša dokumenta noformēšanas iemeslu.

Pieteikumu iesniegšana noslēgsies automātiski, kad pieraksta sistēmā būs rezervēti visi pieejamie laiki.