Izbraukumi ar mobilajām pasu darbstacijām ārpus Londonas

29.04.2024. 11:15

Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē (AK) Konsulārā nodaļa iespēju robežās veic izbraukumus ar mobilajām pasu darbstacijām, lai attālākos AK reģionos  nodrošinātu papildus iespēju pieteikt personu apliecinošus dokumentus.

Plānojot izbraukumus, vēstniecība vērtē Fizisko personu reģistrā deklarēto Latvijas valstspiederīgo skaitu konkrētajā reģionā un vēstniecībai pieejamos finanšu un cilvēkresursus.

Informējam, ka ņemot vērā nepieciešamību uzlabot tehnisko nodrošinājumu, tuvāko mēnešu laikā izbraukumi ar mobilajām pasu stacijām ārpus Londonas netiek plānoti.

Vēstniecība ir radusi iespēju pieņemt vairāk apmeklētājus Konsulārajā nodaļā Londonā. Aicinām pierakstīties apmeklējumam Londonā.