Atgriešanās apliecības saņemšana

03.08.2021. 11:46
  • Atgriešanās apliecība tiek izsniegta konsulārās palīdzības ietvaros, ja, īstermiņā uzturoties ārvalstīs, pase/ personas apliecība (eID) nozagta vai bojāta. Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas dod tiesības atgriezties dzīvesvietas valstī.
  • Atgriešanās apliecība tiek noformēta Latvijas vēstniecībā Konsulārajā nodaļā (Londonā). Atgriešanās apliecības pieprasītājam ir obligāti jāierodas personīgi, lai tiktu pārbaudīta identitāte.

Atgriešanās apliecības saņemšana

Atgriešanās apliecības tiek izsniegtas klātienē vēstniecības Konsulārajā nodaļā - The Grove House, 248A Marylebone Road, London, NW1 6JZ. Ieeja no Lisson Grove ielas. Atgriešanās apliecības pieprasītājs iesniedz:

  • aizpildītu atgriešanās apliecības iesniegumu;
  • 2 fotogrāfijas (3x4 cm);
  • valsts nodeva 15 EUR. Samaksa veicama tikai ar maksājumu karti;
  • nederīgo Latvijas pilsoņa/nepilsoņa pasi (ja ir);
  • ja atgriešanās apliecība nepieciešama bērnam, jāuzrāda vecāka (Latvijas pilsoņa/ nepilsoņa) pase vai eID karte.

Latvijā atgriešanās apliecība jānodod jebkurā Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, iesniedzot dokumentus jaunas pases saņemšanai.