Autotransporta vadīšana Lielbritānijā

05.03.2024. 14:28

Transportlīdzekļa numura zīmes

Braukt ar transportlīdzekli, kuram ir ārzemju transportlīdzekļa numura zīmes (arī Latvijas), nereģistrējot transportlīdzekli un nemaksājot ceļa nodokli, Lielbritānijā var:

  • ja esat tūrists un neplānojat pārcelties uz dzīvi Lielbritānijā;
  • ja automašīna ir reģistrēta un esat nomaksājis nodokļus transportlīdzekļa mītnes valstī;
  • ja izmantojat automašīnu ne ilgāk par 6 mēnešiem gada laikā.

Ja esat pārcēlies uz dzīvi Lielbritānijā vai plānojat valstī uzturēties ilgāk par 6 mēnešiem, ir jāveic transportlīdzekļa reģistrācija. Ieceļojot Lielbritānijā, autotransports ir obligāti jāapdrošina, kā arī uz tā jābūt uzlīmei ar valsts pieņemtajiem apzīmējumiem (LV). Ieceļojot Lielbritānijā, parasti netiek prasīts apliecinājums par paveiktu autotransporta tehnisko apskati. Tomēr, ja rodas šaubas par autotransporta tehnisko stāvokli, ceļu policijai Lielbritānijā ir tiesības pieprasīt tehniskās apskates sertifikātu. Autotransporta izplūdes gāzes uz robežas netiek kontrolētas, bet to pārbaude var tikt veikta uz Lielbritānijas autoceļiem.

Latvijā izdotas vadītāja apliecības

Sākot no 2021. gada 1. janvāra Latvijā izdotās un derīgās transporta līdzekļu vadītāja apliecības ir izmantojamas braukšanai Lielbritānijā kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Ar Latvijā izdotu derīgu vadītāja apliecību Lielbritānijā var vadīt jebkuru automašīnu, kuru esat tiesīgs vadīt atbilstoši kategorijai, kas norādīta vadītāja apliecībā. Derīgu Latvijas vadītāja apliecību var arī apmainīt pret Lielbritānijas vadītāja apliecību, ja persona ir Lielbritānijas rezidents (pastāvīgi dzīvo/  uzturas Lielbritānijā) vai ja esošai apliecībai ir beidzies derīguma termiņš. Latvijā izdota vadītāja apliecība ir jānomaina pret Lielbritānijas vadītāja apliecību, ja tās turētājs ir vecāks par 70 gadiem. Ja persona sasniedz 70 gadu vecumu agrāk, nekā ir nodzīvojusi AK 3 pilnus gadus, apliecība ir derīga līdz persona būs nodzīvojusi AK 3 pilnus gadus. (papildus informācija).

Policijas apturēšanas procedūra

Ja policists vēlas transporta līdzekli apstādināt, tad viņš piesaistīs uzmanību ar mirgojošām zilām signālugunīm vai tālajām gaismām, vai arī ar taures signālu vai sirēnu norādot nobraukt ar mašīnu malā, vai mirkšķinot savas mašīnas kreisā pagrieziena gaismas signālu. Ir jānobrauc malā un jāapstājas, cik ātri vien to ir iespējams drošā veidā izdarīt, un tad jāizslēdz automašīnas dzinējs.

Mobilie tālruņi

Vadot automašīnu Lielbritānijā, neturiet rokās mobilo tālruni zvanīšanai, navigācijai vai citām vajadzībām, izņemot gadījumus, ja zvaniet uz numuru 999 vai 112 nepieciešamas neatliekamās palīdzības gadījumā un nav droša veida vai nav iespējams apstāties. Lietojiet dažādas hands-free sistēmas.

Cita informācija

Informācija par ceļu satiksmes kārtību, drošību, braukšanas ātrumu ierobežojumiem, piemērotajiem sodiem.