Pases/ personas apliecības (eID kartes)

26.04.2024. 17:16

Informācija Konsulārās nodaļas apmeklētājiem

 • Vēstniecības Konsulārā nodaļa pieņem apmeklētājus tikai pēc iepriekšēja pieraksta un sniedz pakalpojumus personām, kuras pastāvīgi dzīvo un kuras Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē.
 • No 2023. gada 1. maija, personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, piesakot jaunu pasi, ir pienākums pieteikt arī personas apliecību (eID).
 • Lūdzam uz apmeklējumu vēstniecības Konsulārajā nodaļā ierasties PRECĪZI norādītajā laikā, ņemot līdzi nepieciešamos dokumentus un aizpildītas anketas.

 

Apmeklējuma pieteikšana

Apmeklējumam Latvijas vēstniecības Konsulārajā nodaļā Londonā var pieteikties elektroniskajā pieraksta sistēmā: 

https://pieraksts.mfa.gov.lv/lielbritanija

Jauni apmeklējuma laiki elektroniskajā pieraksta sistēmā tiek atvērti pirmdienās plkst. 9.00 uz vienu nedēļu 6 nedēļas uz priekšu.

(Ja pirmdiena ir Latvijas vai Apvienotās Karalistes oficiālā brīvdiena, pieraksts tiek atvērts nākamajā darba dienā.)

Izvēlieties Jūsu situācijai atbilstošu personu apliecinošu dokumentu noformēšanas iemeslu:

 • Pases/ eID kartes maiņa (beidzies/ drīz beigsies derīguma termiņš, personas dati nav mainījušies);
 • Pases/ eID kartes pieteikšana, ja šie dokumenti ir zuduši /nozagti;
 • Pirmreizēja pases/ eID kartes pieteikšana (personas kods ir jau piešķirts, pase/ eID karte iepriekš nav bijusi).
 • Pases/ eID kartes maiņa pēc uzvārda/vārda maiņas Latvijas Fizisko personu reģistrā (pirms apmeklējuma ziņas par personvārda maiņu ir jāaktualizē Fizisko personu reģistrā).

! Svarīgi:

 • pieraksta sistēmā jāraksta TIKAI tās personas vārds, kurai jānoformē pase/ eID karte (piemēram, ja pase tiek pieteikta bērnam, tad sistēmā jānorāda TIKAI bērna vārds un uzvārds, savukārt pavadošā vecāka vai aizbildņa vārds sistēmā NAV jāraksta). 
 • visos citos gadījumos (piemēram, nav personas koda, vēlaties mainīt uzvārdu vai vārdu, un citi pakalpojumi) informāciju varat saņemt rakstot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 • pirms jaunas pases noformēšanas saglabājiet vecās pases/ eID kartes kopijas. Tās būs nepieciešamas, autorizējoties UK Visas and Immigration digitālajā profilā, lai aktualizētu ziņas par Jūsu (un Jūsu apgādībā esošu personu) jauno pasi/ eID karti. 

Kur jādodas saņemt pakalpojumu?

eka no ara kopuma

Adrese: “The Grove House”, 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom

Tuvākās metro stacijas: Baker Street, Marylebone, Edgware Road.

Uzmanību: Nesajauciet Konsulārās nodaļas adresi ar Vēstniecības adresi, kas ir 10 minūšu gājiena attālumā!

 

Informācija par iesniegumu aizpildīšanu

Iesniegumi ir aizpildāmi latviešu valodā. 

Iesniegumus apmeklētāji aizpilda pirms apmeklējuma ar savu parakstu apliecina iesniegumā iekļauto ziņu pareizību.

Ja personai trūkst nepieciešamo latviešu valodas zināšanu iesniegumu aizpildīšanai, uz apmeklējumu jāierodas ar kādu, kurš var palīdzēt tās aizpildīt. Konsulārās nodaļas lietveži nevar palīdzēt iesniegumu aizpildīšanā. 

Ja pēc dokumenta saņemšanas tiek konstatētas neprecizitātes personas parakstītajā iesniegumā, izmaksas par jaunas pases vai personas apliecības noformēšanu sedz pieteicējs.

Tieši Jums nepieciešamo iesniegumu formas un līdzi ņemamos dokumentus aicinām skatīt sadaļās zemāk.

Pases maiņa (beidzies/ drīz beigsies derīguma termiņš)

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti, kurai beidzies, vai drīz beigsies derīguma termiņš, pieaugušajam (persona no 15 gadu vecuma) līdzi jāņem:

Ja esat ieguvis Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonību, līdzi jāņem arī šīs valsts pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti, kurai beidzies, vai drīz beigsies derīguma termiņš, bērnam (persona līdz 15 gadu vecumam) līdzi jāņem:

 • bērna vecā pase/ eID karte;
 • vecāka (Latvijas pilsoņa/ nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • bērna fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā (bērniem līdz 10 gadu vecumam);
 • bērna klātbūtne apmeklējuma laikā OBLIGĀTA;
 • aizpildīts iesniegums dokumentu saņemšanai pa pastu;
 • aizpildīts iesniegums par dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanu;
 • bankas maksājumu karte uz bērna likumīgā pārstāvja vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/ eID karte).

Ja bērns ir reģistrēts Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonībā, līdzi jāņem arī šīs valsts bērna pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

SVARĪGI! Persona pati dokumentus pases vai eID izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, dokumentus iesniedz viens no bērna vecākiem (Latvijas pilsonis/nepilsonis vai citas ES dalībvalsts pilsonis), vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot.

Ja dokumentus iesniedz bērna vecāks, kurš nav ES dalībvalsts pilsonis, viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis/nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu personu apliecinošu dokumentu iesniegšanai un saņemšanai.

Ja dokumentus iesniedz cita persona, kurš nav bērna likumiskais pārstāvis, nepieciešams uzrādīt personas vecāka- Latvijas pilsoņa/nepilsoņa vai citas ES dalībvalsts pilsoņa- notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja dokumentu iesniedzējs nepārzina latviešu valodu, tad līdzi ir jābūt arī personai kas tulkos.

Latvijas nepilsonim uz iepriekš saskaņotu pases maiņas apmeklējumu OBLIGĀTI līdzi jāņem dokuments, kas apliecina, ka persona Apvienotajā Karalistē uzturas legāli (piemēram, uzturēšanās atļauja). Ja nepilsoņa pases derīguma termiņš ir beidzies pirms vairāk nekā pieciem gadiem, OBLIGĀTI līdzi jāņem Home Office izziņa, ka nav prasīta un nav saņemta Apvienotās Karalistes pilsonība.

 

Pases/ eID kartes pieteikšana, ja dokumenti ir zuduši /nozagti;

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti zudušā/nozagtā personu apliecinošā dokumenta vietā, pieaugušajam (persona no 15 gadu vecuma) līdzi jāņem:

Ja esat ieguvis Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonību, līdzi jāņem arī šīs valsts pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti zudušā/nozagtā personu apliecinošā dokumenta vietā,  bērnam (persona līdz 15 gadu vecumam) līdzi jāņem:

 • bērna personu apliecinošs dokuments pase, ja tāds ir;
 • vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • bērna fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā (bērniem līdz 10 gadu vecumam);
 • aizpildīts iesniegums dokumentu saņemšanai pa pastu;
 • aizpildīts iesniegums par dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanu;
 • aizpildīts iesniegums par dokumenta zudumu;
 • bankas maksājumu karte uz bērna likumīgā pārstāvja vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/ eID karte).

Ja bērns ir reģistrēts Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonībā, līdzi jāņem arī šīs valsts bērna pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

SVARĪGI! Persona pati dokumentus pases vai eID izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, dokumentus iesniedz viens no bērna vecākiem (Latvijas pilsonis/nepilsonis vai citas ES dalībvalsts pilsonis), vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot.

Ja dokumentus iesniedz bērna vecāks, kurš nav ES dalībvalsts pilsonis, viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis/nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu personu apliecinošu dokumentu iesniegšanai un saņemšanai.

Ja dokumentus iesniedz cita persona, kurš nav bērna likumiskais pārstāvis, nepieciešams uzrādīt personas vecāka- Latvijas pilsoņa/nepilsoņa vai citas ES dalībvalsts pilsoņa- notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja dokumentu iesniedzējs nepārzina latviešu valodu, tad līdzi ir jābūt arī personai kas tulkos.

 

Pirmreizēja pases/ eID kartes pieteikšana (personas kods ir jau piešķirts, pase/ eID karte iepriekš nav bijusi)

Lai noformētu pirmo personu apliecinošu dokumentu, personai ir jābūt reģistrētai Latvijas pilsonībā.

Ierodoties pieteikt pirmo pasi/ eID karti, līdzi jāņem:

 • dzimšanas apliecības oriģināla pilnā forma, kurā norādīti vecāku vārdi (ar kuru persona reģistrēta Latvijas pilsonībā);
 • lēmums no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par personas koda piešķiršanu;
 • personas ārvalsts pase (ja persona šobrīd ir citas valsts pilsonis);
 • bērniem līdz 15 gadu vecumam, vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa)/aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • bērniem līdz 10 gadu vecumam 2 fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā;
 • aizpildīts iesniegums dokumentu saņemšanai pa pastu;
 • aizpildīts iesniegums par dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanu;
 • bankas maksājumu karte uz bērna likumīgā pārstāvja vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/ eID karte).

SVARĪGI! Persona pati dokumentus pases vai eID izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, dokumentus iesniedz viens no bērna vecākiem (Latvijas pilsonis/nepilsonis vai citas ES dalībvalsts pilsonis), vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot.

Ja dokumentus iesniedz bērna vecāks, kurš nav ES dalībvalsts pilsonis, viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis/nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu personu apliecinošu dokumentu iesniegšanai un saņemšanai.

Ja dokumentus iesniedz cita persona, kurš nav bērna likumiskais pārstāvis, nepieciešams uzrādīt personas vecāka- Latvijas pilsoņa/nepilsoņa vai citas ES dalībvalsts pilsoņa- notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja dokumentu iesniedzējs nepārzina latviešu valodu, tad līdzi ir jābūt arī personai kas tulkos.

Pases/ eID kartes maiņa pēc uzvārda/ vārda maiņas

Lai noformētu jaunus personu apliecinošus dokumentus vārda/uzvārda maiņas gadījumā, vispirms jāaktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā. Personvārda maiņa un ziņu aktualizācija nav iespējama apmeklējuma laikā uz vietas konsulātā. Personu apliecinošus dokumentus varēs noformēt tikai ar tādiem datiem, kādi iepriekš būs iekļauti Fizisko personu reģistrā.

Ierodoties pieteikt pirmo pasi/ eID pēc uzvārda/ vārda personvārda maiņas, pieaugušajam (persona no 15 gadu vecuma) līdzi jāņem:

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti pēc personvārda maiņas, bērnam (personām līdz 15 gadu vecumam) līdzi jāņem:

 • bērna pašreizējā pase/ eID karte;
 • vecāka (Latvijas pilsoņa/ nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • bērna fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā (bērniem līdz 10 gadu vecumam);
 • bērna klātbūtne apmeklējuma laikā OBLIGĀTA;
 • aizpildīts iesniegums dokumentu saņemšanai pa pastu;
 • aizpildīts iesniegums par dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanu;
 • bankas maksājumu karte uz bērna likumīgā pārstāvja vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/ eID karte).

SVARĪGI! Persona pati dokumentus pases vai eID izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, dokumentus iesniedz viens no bērna vecākiem (Latvijas pilsonis/nepilsonis vai citas ES dalībvalsts pilsonis), vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot.

Ja dokumentus iesniedz bērna vecāks, kurš nav ES dalībvalsts pilsonis, viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis/nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu personu apliecinošu dokumentu iesniegšanai un saņemšanai.

Ja dokumentus iesniedz cita persona, kurš nav bērna likumiskais pārstāvis, nepieciešams uzrādīt personas vecāka- Latvijas pilsoņa/nepilsoņa vai citas ES dalībvalsts pilsoņa- notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja dokumentu iesniedzējs nepārzina latviešu valodu, tad līdzi ir jābūt arī personai kas tulkos.

Samaksa

Maksājumi skaidrā naudā netiek pieņemti.

Samaksa par pases/ eID noformēšanu veicama tikai ar Jūsu bankas maksājumu karti apmeklējuma laikā. Ja maksāsiet ar citas personas karti, šai personai jābūt klāt maksāšanas brīdī, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu.

Samaksa par pasu/ eID karšu noformēšanu parastā kārtībā (30 darba dienu laikā) ar iekļautu konsulāro nodevu par dokumenta nosūtīšanu personai konsulārā apgabala robežās:

 

Pieaugušajiem

* personai līdz 20 gadu vecumam; 
* vecuma pensionāram;        
* 1. vai 2. grupas invalīdam

 Pase

89.00 EUR

70.00 EUR

 Pase un eID karte

119.00 EUR

90.00 EUR*

 eID karte

85.00 EUR

75.00 EUR*

Samaksa par pasu/ eID karšu noformēšanu steidzamā kārtībā (15 darba dienu laikā) ar iekļautu konsulāro nodevu par dokumenta nosūtīšanu personai konsulārā apgabala robežās:

 

Pieaugušajiem

* personai līdz 20 gadu vecumam;
* vecuma pensionāram;        
* 1. vai 2. grupas invalīdam

 Pase

115.00 EUR

85.00 EUR

 Pase un eD karte

160.00 EUR

115.00 EUR*

 eID karte

100.00 EUR

85.00 EUR*

Bērniem līdz 14 gadu vecumam samaksa par eID kartes noformēšanu ir par 15 EUR mazāka par norādīto summu, jo, atbilstoši 2012. gada 21. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 18. punktam, netiek iekasēta papildus konsulārā nodeva par eID kartes un PIN/ PUK kodu nosūtīšanu atsevišķās aploksnēs.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.