Pases/ Personas apliecības (eID kartes)

27.08.2021. 11:52

Aktualitātes

UZMANĪBU IZMAIŅAS!

Informējam, ka no 2021. gada 1. janvāra personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, piesakot pasi, ir pienākums pieteikt arī personas apliecību (eID)!

Apvienotās Karalistes valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka sākot no 2021. gada 1. oktobra, ES pilsoņiem par vienīgo ieceļošanas dokumentu ir noteikta pase. ID kartes vairs nebūs derīgs ieceļošanas dokuments. Ja ES pilsonis dzīvojis Apvienotajā Karalistē pirms 2020. gada 31. decembra un reģistrējies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam, ID karte varēs tiks izmantota kā ieceļošanas dokuments AK līdz 2025. gada 31. decembrim. Informācija atrodama Home Office mājaslapā "Visiting the UK: information for EU, EEA and Swiss citizens".

 30. jūnijā ir noslēgusies ES pilsoņu reģistrācija pastāvīgajam (settled) un pagaidu (pre-settled) statusam. ES pilsoņi, kuri nav reģistrējušies, tai skaitā nav reģistrējuši savus nepilngadīgos bērnus, bet kvalificējas statusa saņemšanai, varēs reģistrēties statusam neierobežotu laiku, ja būs pamatots kavējuma iemesls. Informācija par novēlotu pieteikšanos atrodama sadaļā "Breksits". Ja Jūsu/ Jūsu bērnu/ Jūsu apgādībā esošo ģimenes locekļu pases derīguma termiņš ir beidzies, aicinām sazināties ar AK Iekšlietu ministrijas (Home OfficeResolution Centre (sadaļa Get Help) par papīra formas iesnieguma saņemšanu, kas jāaizpilda un jānosūta kopā ar pasi uz Home Office, lai pieteiktos statusam.

Informācija Konsulārās nodaļas apmeklētājiem

 •  Ņemot vērā šī brīža Covid-19 straujo saslimstības izplatību, Konsulārajā nodaļā joprojām tiek ievēroti veselības drošības pasākumi arī pēc 19.jūlija:
  - sejas maskas lietošana un roku dezinfekcija, ienākot Konsulārās nodaļas telpās, ir obligāta;
  - ja klientiem pirms ierašanās uz pieņemšanu ir saslimšanas simptomi, lūdzam nekavējoties atcelt apmeklējumu.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā, kā arī vasaras sezonu, kad interese par pieteikšanos uz pases/ID kartes noformēšu vienmēr ir bijusi ļoti augsta, šobrīd ir ļoti liels pieprasījums dokumentu noformēšanai. Lūdzam būt saprotošiem un rēķināties ar ilgāku gaidīšanas laiku līdz iespējai saņemt pakalpojumu klātienē.
 • Uz apmeklējumu jāierodas PRECĪZI norādītajā laikā un ņemot līdzi nepieciešamos dokumentus un aizpildītas anketas.
 •  Ārkārtas situācijās, kad nepieciešama steidzama atgriešanās Latvijā, aicinām sazināties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ārkārtas situācija ir jāpamato ar pierādījuma dokumentiem, piemēram, ar ārsta izziņu smagas slimības gadījumā, ar miršanas apliecību tuvinieka nāves gadījumā u.c.).

 

Apmeklējuma pieteikšana

Pasu / eID karšu pieraksta sistēmā jauni apmeklējuma laiki atbilstoši vēstniecības noslodzei tiek automātiski atvērti darba dienās plkst. 7.00 no rīta. 

Apmeklējumu Latvijas vēstniecības Konsulārajā nodaļā Londonā var pieteikt elektroniskajā pieraksta sistēmā: https://pieraksts.mfa.gov.lv/lielbritanija

Elektroniskais pieraksts apmeklējumam ir paredzēts Latvijas pilsoņu pasu un personu apliecību (eID karšu) pieteikšanai tikai šādos gadījumos:

1.     Pases/ eID kartes maiņa (beidzies/ drīz beigsies derīguma termiņš, personas dati nav mainījušies);

2.     Pases/ eID kartes pieteikšana, ja šie dokumenti ir zuduši /nozagti;

3.     Pirmreizēja pases/ eID kartes pieteikšana (personas kods ir jau piešķirts, pase/ eID karte iepriekš nav bijusi).

Svarīgi:

 • pieraksta sistēmā jāraksta TIKAI tās personas vārds, kurai jānoformē pase/ eID karte (piemēram, ja pase tiek pieteikta bērnam, tad sistēmā jānorāda TIKAI bērna vārds un uzvārds, savukārt pavadošā vecāka vai aizbildņa vārds sistēmā NAV jāraksta). 
 • visos citos gadījumos (nav personas koda, vēlaties mainīt uzvārdu vai vārdu, un citi pakalpojumi) informāciju varat saņemt sūtot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 • pirms jaunas pases noformēšanas saglabājiet vecās pases/ eID kartes datus (foto vai kopija), kas būs nepieciešami, autorizējoties ES Pastāvīgā statusa reģistrācijas vietnē (EU Settlement Sheme) un aktualizētu ziņas par Jūsu (un Jūsu apgādībā esošu personu) jauno pasi/ eID karti. Informācijai, ko norādījāt, piesakoties pastāvīgajam (settled) vai pagaidu (pre-settled) statusam, ir jābūt aktuālai, lai varat pierādīt savas tiesības uzturēties Apvienotajā Karalistē (piemēram, uzrādīt darba devējiem, slēdzot īres līgumu, robežsardzei u.c.).

Kur jādodas saņemt pakalpojumu?

Foto ar noradem less

Adrese248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom. Ieeja no Lisson Grove ielas, The "Grove House".

Tuvākās metro/ dzelzceļa stacijas: Baker Street, Marylebone, Edgware Road.

Uzmanību: bieži Konsulārās nodaļas adrese tiek sajaukta ar vēstniecības adresi, kas ir 10 minūšu gājiena attālumā. 

Pieraksta laiks ir atkarīgs no Konsulārās nodaļas noslodzes. Rinda apmeklējumam var būt līdz pat 2 mēnešiem gara. Jaunos personu apliecinošos dokumentus saņemsiet pa pastu parastā kārtībā 25 darba dienu laikā, steidzamā kārtībā (par paaugstinātu samaksu) – 15 darba dienu laikā. Ņemot vērā situāciju saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem starptautiskās satiksmes ierobežojumiem, sūtījumu piegāde no Latvijas var tikt kavēta. Dokumentu piegādes termiņi var būt ilgāki.

Iesniegumi personu apliecinošu dokumentu noformēšanai

Nepieciešamos iesniegumus apmeklētāji aizpilda personīgi. Iesniegumi ir tikai latviešu valodā. Ja personai trūkst nepieciešamo latviešu valodas zināšanu anketu aizpildīšanai, uz apmeklējumu jāierodas ar kādu, kurš var palīdzēt tās aizpildīt. Konsulārās nodaļas lietveži nepalīdz anketu aizpildīšanā. Persona ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu anketā.

Iesniegumā par pases/ personas apliecības izsniegšanu informācija ir tikai latviešu valodā.  Ja personai trūkst nepieciešamo latviešu valodas zināšanu informācijas pareizības pārbaudei, uz apmeklējumu jāierodas ar kādu, kurš var palīdzēt pārbaudē. Konsulārās nodaļas lietveži netulko iesniegumā iekļauto informāciju. Persona ar savu parakstu apliecina iesniegumā iekļauto ziņu pilnīgumu un pareizību. Personu apliecinošs dokuments tiek izgatavots saskaņā ar parakstīto iesniegumu. Ja pēc dokumenta saņemšanas tiek konstatētas neprecizitātes personas parakstītajā iesniegumā, izmaksas par jaunas pases vai personas apliecības noformēšanu sedz pieteicējs.

Pases maiņa (beidzies/ drīz beigsies derīguma termiņš)

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti, kurai beidzies, vai drīz beigsies derīguma termiņš, pieaugušajam līdzi jāņem:

Ja esat ieguvis Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonību, līdzi jāņem arī šīs valsts pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti, kurai beidzies, vai drīz beigsies derīguma termiņš, bērnam līdzi jāņem:

 • bērna pašreizējā pase/ eID karte;
 • vecāka (Latvijas pilsoņa/ nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • bērna fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā (bērniem līdz 10 gadu vecumam);
 • bērna klātbūtne apmeklējuma laikā OBLIGĀTA;
 • aizpildīts iesniegums dokumentu saņemšanai pa pastu un e-sertifikātu aktivizēšanu;
 • aizpildīts iesniegums par dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanu;
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/ eID karte).

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus iesniedz vecāks vai aizbildnis. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja bērns ir reģistrēts Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonībā, līdzi jāņem arī šīs valsts bērna pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

Latvijas nepilsonim uz iepriekš saskaņotu pases maiņas apmeklējumu OBLIGĀTI līdzi jāņem dokuments, kas apliecina, ka persona Apvienotajā Karalistē uzturas legāli (piemēram, uzturēšanās atļauja). Ja nepilsoņa pases derīguma termiņš ir beidzies pirms vairāk nekā pieciem gadiem, OBLIGĀTI līdzi jāņem Home Office izziņa, ka nav prasīta un nav saņemta Apvienotās Karalistes pilsonība.

 

Pases/ eID kartes pieteikšana zudušas/ nozagtas gadījumā

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti zudušā/nozagtā personu apliecinošā dokumenta vietā, pieaugušajam līdzi jāņem:

Ja esat ieguvis Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonību, līdzi jāņem arī šīs valsts pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

Ierodoties pieteikt pasi/ eID karti zudušā/nozagtā personu apliecinošā dokumenta vietā, bērnam līdzi jāņem:

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus iesniedz vecāks vai aizbildnis. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

Ja bērns ir reģistrēts Apvienotās Karalistes vai kādas citas valsts pilsonībā, līdzi jāņem arī šīs valsts bērna pase vai pilsonību apliecinošs dokuments.

 

Pirmreizēja pases/ eID kartes pieteikšana (personas kods ir jau piešķirts, pase/ eID karte iepriekš nav bijusi)

Lai noformētu pirmo personu apliecinošu dokumentu, personai ir jābūt reģistrētai Latvijas pilsonībā.

Ierodoties pieteikt pirmo pasi/ eID karti, līdzi jāņem:

 • dzimšanas apliecības pilnā forma, kurā norādīti vecāku vārdi (ar kuru persona reģistrēta Latvijas pilsonībā);
 • lēmums no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par personas koda piešķiršanu;
 • personas ārvalsts pase (ja persona šobrīd ir citas valsts pilsonis);
 • bērniem līdz 15 gadu vecumam, vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa)/ aizbildņa vai pilnvarotās personas, kura pavada bērnu, personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • bērniem līdz 10 gadu vecumam fotogrāfijas dokumentiem uz balta fona, izgatavotas fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā;
 •  aizpildīts iesniegums dokumentu saņemšanai pa pastu un e-sertifikātu aktivizēšanu;
 •  aizpildīts iesniegums par dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanu;
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/ eID karte).

Pases pieteicējam jebkurā vecumā jābūt klāt apmeklējuma laikā. Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus iesniedz vecāks vai aizbildnis. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

 

Vārda/ uzvārda maiņa

Saistībā ar ierobežojumiem Covid-19 laikā mainījusies dokumentu iesniegšanas kārtība ziņu aktualizācijai par izmaiņām ģimenes stāvoklī un vārda/ uzvārda maiņu. Lai noformētu jaunus personu apliecinošus dokumentus uz vēstniecības Konsulāro nodaļu (Londonā) ar jaunu uzvārdu pēc laulības noslēgšanas vai šķiršanas, vispirms jāaktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā, kā arī jāveic personvārda maiņa pa pastu. Pagaidām tas izdarāms, nosūtot zemāk minētos dokumentus uz vēstniecības Konsulāro nodaļu (The "Grove House" 248A Marylebone Road, London, NW1 6JF):

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

* Ja dokuments nav izdots Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveices Konfederācijā, bet kādā citā valstī, tas pirms iesniegšanas Latvijas institūcijās, tai skaitā Latvijas vēstniecībā, ir jālegalizē vai jāapliecina ar Apostille.

 **Ja laulātais/laulātā nav Latvijas pilsonis/ pilsone, uzvārda rakstība iepriekš jāsaskaņo ar Latviešu valodas aģentūru (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; www.valoda.lv). Dokumentiem obligāti jāpievieno izdruka no elektroniskās sarakstes ar Latviešu valodas aģentūru un iesniegumos uzvārds jānorāda latviešu valodā.

Apliecinātas dokumentu kopijas tiks pārsūtītas ar diplomātisko pastu uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) Rīgā. Ziņas parasti tiek aktualizētas apmēram mēneša laikā no dokumentu saņemšanas pārvaldē Rīgā. 

Pēc ne ātrāk kā piecām nedēļām kopš dokumentu nosūtīšanas aicinām pārliecināties, ka izmaiņas veiktas, lai pēc tam varētu rezervēt apmeklējumu konsulātā Londonā jaunu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai: https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/lielbritanija/index. Izvēloties pakalpojumu automatizētajā pieraksta sistēmā, atzīmējiet pirmo variantu - Pases/ eID kartes maiņa.

Saistībā ar ierobežojumiem Covid-19 laikā mainījusies dokumentu iesniegšanas kārtība ziņu aktualizācijai par personvārda maiņu, pamatojoties uz Deed Poll sertifikātu.

Lai noformētu jaunus personu apliecinošus dokumentus Konsulārajā nodaļā Londonā ar jaunu personvārdu, vispirms jāaktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā, kā arī jāveic personvārda maiņa pa pastu. Pagaidām tas izdarāms, nosūtot zemāk minētos dokumentus uz Konsulāro nodaļu Londonā (The "Grove House" 248A Marylebone Road, London, NW1 6JF):

 • Deed Poll sertifikāta oriģināls;
 • aizpildīts iesniegumsKonsulārajai nodaļai, kurā lūdzat nomainīt savu personvārdu uz Lielbritānijā izdota Deed Poll sertifikāta pamata*;
 • Jūsu pases/ eID kartes kopija.

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Nepilngadīgu bērnu personvārda maiņai dokumentus noformē un iesniegumus aizpilda viens no vecākiem vai likumiskais aizbildnis (Latvijas valstspiederīgais) pievienojot sava personu apliecinoša dokumenta kopiju.

 *Ja vārds/uzvārds Deed Poll sertifikātā nav norādīts latviešu valodā, vārda/uzvārda rakstība iepriekš jāsaskaņo ar Latviešu valodas aģentūru (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Dokumentiem obligāti jāpievieno izdruka no elektroniskās sarakstes ar Latviešu valodas aģentūru un iesniegumos personvārds jānorāda latviešu valodā.

Apliecinātas dokumentu kopijas tiks pārsūtītas ar diplomātisko pastu uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) Rīgā. Ziņas parasti tiek aktualizētas apmēram mēneša laikā no dokumentu saņemšanas pārvaldē Rīgā. 

Pēc ne ātrāk kā piecām nedēļām kopš dokumentu nosūtīšanas aicinām pārliecināties, ka izmaiņas veiktas, lai pēc tam varētu rezervēt apmeklējumu konsulātā Londonā jaunu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai: https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/lielbritanija/index. Izvēloties pakalpojumu automatizētajā pieraksta sistēmā, atzīmējiet pirmo variantu - Pases/ eID kartes maiņa.

Elektroniskais paraksts (e-paraksts)

2018 E dari digitali apmacibas

Noformējot personas apliecību (eID karti), Jums ir iespēja pieteikt e-parakstu. Ar eID karti, kurā iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, Jūs varat apliecināt savu identitāti attālināti – elektroniskā vidē. 

Ar eID karti var saņemt arī tādus pakalpojumus, kurus vēstniecība nesniedz vai nenodrošina, piemēram, noformēt pilnvaras pirkt vai pārdot īpašumu Latvijā, pilnvarot personu pārstāvēt sevi Latvijas iestādēs, sastādīt mantojumu u.c. Minētos pakalpojumus var saņemt vēršoties pie notāra Latvijā. Zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv konsultācijas pie notāra notiek videorežīmā un notariālās darbības var veikt attālināti. Aicinām arī seniorus lietot eID karti ar e-parakstu, ko var izmantot, lai saņemtu “apliecinājumu, ka persona ir dzīva” tiešsaistes režīmā pie Latvijas notāra.

Ar e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam. Lai lietotu e-parakstu, nepieciešams karšu lasītājs, kurš jāiegādājas atsevišķi. Informācija: https://www.eparaksts.lv/lv/.

 

Samaksa

Samaksa par pases/ eID noformēšanu veicama tikai ar Jūsu bankas maksājumu karti apmeklējuma laikā, nevis skaidrā naudā. Ja maksāsiet ar citas personas karti, šai personai jābūt klāt maksāšanas brīdī, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu.

Samaksa par pasu/ eID karšu noformēšanu parastā kārtībā (25 darba dienu laikā) ar iekļautu konsulāro nodevu par dokumenta nosūtīšanu personai konsulārā apgabala robežās:

 

Pieaugušajiem

* personai līdz 20 gadu vecumam; 
* vecuma pensionāram;        
* 1. vai 2. grupas invalīdam

 Pase

85.00 EUR

70.00 EUR

 Pase un eID karte

105.00 EUR

90.00 EUR*

 eID karte

85.00 EUR

75.00 EUR*

Samaksa par pasu/ eID karšu noformēšanu steidzamā kārtībā (15 darba dienu laikā) ar iekļautu konsulāro nodevu par dokumenta nosūtīšanu personai konsulārā apgabala robežās:

 

Pieaugušajiem

* personai līdz 20 gadu vecumam;
* vecuma pensionāram;        
* 1. vai 2. grupas invalīdam

 Pase

110.00 EUR

85.00 EUR

 Pase un eD karte

140.00 EUR

115.00 EUR*

 eID karte

100.00 EUR

85.00 EUR*

* Bērniem līdz 14 gadu vecumam samaksa par eID kartes noformēšanu ir par 15 EUR mazāka par norādīto summu, jo, atbilstoši 2012. gada 21. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 18. punktam, netiek iekasēta papildus konsulārā nodeva par eID kartes un PIN/ PUK kodu nosūtīšanu atsevišķās aploksnēs.

Par pases pieteikuma noformēšanu ārpus Londonas, izmantojot mobilo pasu darbstaciju, tiek iekasēta papildus samaksa 40 EUR. 

Informācija par plānotajiem izbraukumiem ar mobilajām pasu darbstacijām ārpus Londonas. Ja vēlaties saņemt informāciju par gaidāmajiem izbraukumiem savā e-pastā, tad pierakstieties konsulārajām ziņām – aploksnes ikona pa labi ar tekstu: Pieraksties, lai saņemtu konsulāro informāciju savā e-pastā.

 

Infografika par pases un eID kartes noformēšanu

2020 09 25 Pasu infografika

 

Video par pieteikšanos pases un eID kartes noformēšanai

2020 10 Video attels pasu eID noformesana

Video par pieteikšanās procesu vēstniecības Facebook lapā;

2020 10 Vide attels KOPA

Intervija ar sociālo mediju "KOPĀ" par pasu un eID karšu jautājumiem.

Katarina Platere KOPA 2 raidijums

Intervija ar sociālo mediju "KOPĀ" par pasu un eID karšu jautājumiem, breksitu, pagaidu un pastāvīgā iedzīvotāju statusiem AK.