Vēstniecības darbinieki

27.01.2022. 10:57

Sanita Ulmane

Pārstāvniecības vadītājas vietniece

Līga Renkmane

Trešā sekretāre (politiskie un ekonomiskie jautājumi)

Artūrs Saburovs

Trešais sekretārs (komunikācija un sadarbība ar diasporu) 

Arnis Jermacāns

Vecākais referents (administratīvie un finanšu jautājumi)

Laura Burgmane

Kultūras un diasporas projektu vadītāja

Inita Dobele

Vēstniecības sekretāre

Dārta Indriksone Biroja administratore

Konsulārā nodaļa 

Māra Fricberga

Padomniece - nodaļas vadītāja

Ilze Vītuma

Otrā sekretāre

Solveiga Latkovska

Otrā sekretāre

Katrīne Ozoliņa-Žukovska

Trešā sekretāre

Inga Sergeiceva Trešā sekretāre