Vēstniecības darbinieki

04.09.2023. 13:22

Sanita Ulmane

Pārstāvniecības vadītājas vietniece

Santa Rosicka

Otrā sekretāre (politiskie un ekonomiskie jautājumi)

Margarita Feizaka

Trešā sekretāre (komunikācija un sadarbība ar diasporu) 

Arnis Jermacāns

Vecākais referents (administratīvie un finanšu jautājumi)

Laura Burgmane

Kultūras un diasporas projektu vadītāja

Inita Dobele

Vēstnieces palīdze

Konsulārā nodaļa 

Ilvija Birkhāne

Nodaļas vadītāja

Solveiga Latkovska

Otrā sekretāre

Katrīne Ozoliņa-Žukovska

Trešā sekretāre

Elīna Zīlīte-Peniķe Trešā sekretāre
Danuta Dutkeviča Vecākā referente