Vēstniecības darbinieki

26.01.2023. 16:37

Sanita Ulmane

Pārstāvniecības vadītājas vietniece

Līga Renkmane

Trešā sekretāre (politiskie un ekonomiskie jautājumi)

Artūrs Saburovs

Trešais sekretārs (komunikācija un sadarbība ar diasporu) 

Arnis Jermacāns

Vecākais referents (administratīvie un finanšu jautājumi)

Laura Burgmane

Kultūras un diasporas projektu vadītāja

Inita Dobele

Vēstnieces palīdze

Konsulārā nodaļa 

Māra Fricberga

Padomniece - nodaļas vadītāja

Solveiga Latkovska

Otrā sekretāre

Katrīne Ozoliņa-Žukovska

Trešā sekretāre

Inga Sergeiceva Trešā sekretāre
Danuta Dutkeviča Vecākā referente