Latvijas un Apvienotās Karalistes attiecības

29.09.2021. 17:38

FB cover UK LV lv 

Latvijas un Apvienotās Karalistes divpusējās attiecības

2019. gadā Latvija un Apvienotā Karaliste atzīmēja diplomātisko attiecību simtgadi, jo 1919. gada 6. janvārī ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics nozīmēja Georgu Bisenieku kā Latvijas diplomātisko pārstāvi Londonā. Lielbritānija bija pirmā, kas atzina savā valstī Latvijas diplomātisko pārstāvi pagaidu statusā. 1921. gada 6. maijā, dažus mēnešus pēc Latvijas starptautiskās de iure atzīšanas, tika nodibināta Latvijas sūtniecība Apvienotajā Karalistē un G.Bisenieks tika oficiāli atzīts kā Latvijas oficiālais diplomātiskais pārstāvis.

2019. gada 21. janvārī vēsturiskajā The Langham viesnīcā, no kuras Z.A.Meierovics kā Latvijas Pagaidu valdības diplomātiskais pārstāvis veica diplomātiskās funkcijas, tika rīkota pieņemšana par godu Latvijas un Apvienotās Karalistes diplomātisko attiecību simtgadei, kurā ar runām uzstājās Latvijas vēsturnieks Prof. Dr. Ēriks Jēkabsons un AK Ārlietu ministrijas (FCO) vecākais vēsturnieks Prof. Dr. Patriks Salmons.