Izziņas

29.09.2023. 13:28

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas Republikas vēstniecība Apvienotājā Karalistē (Londonā) sniedz konsulāros pakalpojumus pasu, izziņu izprasīšanas, notariālo darbību un citos administratīvos jautājumos tikai personām, kuras norādījušas Latvijas Fizisko personu reģistrā, ka dzīvo Apvienotajā Karalistē.

Vēršam uzmanību, ka vēstniecības izsniegtās izziņas nav apliecināmas ar Apostille.

Izziņas par ziņām no Iedzīvotāju reģistra un CSDD Transportlīdzekļu reģistra var arī pieprasīt e-pakalpojuma veidā ar portāla www.latvija.gov.lv starpniecību. Detalizētu informāciju par e-pakalpojumu var lasīt šeit.  

2018 E dari digitali apmacibas

NB! Vēršam uzmanību, ka vēstniecības Konsulārās nodaļas izsniegtās izziņas ir paredzētas iesniegšanai Apvienotās Karalistes iestādēs. Ja dokuments iesniedzams citā valstī un nepieciešama dokumenta legalizācija vai apliecināšana ar apostille, dokuments jāizprasa no kompetentās Latvijas iestādes. Ja vēlaties iesniegt dokumentus ārvalsts iestādē, ir jānoskaidro, vai Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē izsniegts dokuments tiks pieņemts.

Izziņa angļu valodā no Latvijas Fizisko personu reģistra (par ģimenes stāvokli, pases datiem, pilsonību u.c.)

Lai pa pastu saņemtu izziņu, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:

1.    pases kopija; 
(uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas no Fizisko personu reģistra izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),

2.    pieprasījuma anketa.

Par šo pakalpojumu noteikta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība 60 EUR apmērā kopā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

Izziņa angļu valodā no Latvijas Fizisko personu reģistra par Apvienotajā Karalistē norādīto dzīvesvietu

Lai pa pastu saņemtu izziņu, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:

1.    pases kopija;
(uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas no Fizisko personu reģistra izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),

2.    pieprasījuma anketa.

Par šo pakalpojumu noteikta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība 57.50 EUR apmērā kopā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

Izziņa angļu valodā par vārda un uzvārda atveidi latviešu valodā

Lai pa pastu saņemtu izziņu, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:

1.    pases kopija;
(uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),

2.    pieprasījuma anketa.

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

Izziņa angļu valodā par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra

Izziņu no Sodu reģistra var pieprasīt un saņemt, vēršoties nepastarpināti Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā. Sīkāka informācija: https://www.ic.iem.gov.lv/lv/izzina-par-nesodamibu   

Alternatīvi izziņu var izprasīt un saņemt ar vēstniecības starpniecību pa pastu, par ko papildus tiek iekasēta konsulārā nodeva 55.00 EUR.

Lai pa pastu saņemtu izziņu, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia, The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:

  1. pases kopija;
    (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne) sodāmību izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),
  2. pieprasījuma anketa

Rēķins un konta rekvizīti maksājuma veikšanai tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Konsulārā atlīdzība par izziņas sagatavošanu 5 darba dienu laikā ir 71.80 EUR,  par izziņas sagatavošanu 1 darba dienas laikā konsulārā atlīdzība ir 88.60 EUR. Lūdzam ņemt vērā, ka papildu laiku aizņem izziņas piegāde pa pastu!

Pakalpojums tiek sniegts no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Ja izziņa angļu valodā par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra nepieciešama ASV vīzas noformēšanai, jāsazinās ar Konsulāro nodaļu pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 23.09.2014. noteikumiem Nr. 563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”.

Izziņa angļu valodā par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra

Lai pa pastu saņemtu izziņu, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:

1.    pases kopija;
(uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),

2.   pieprasījuma anketa.

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu izziņā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2019. noteikumiem Nr. 185 “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi”.

Ievērībai: 

  • Iesniegumi, kuri ir saņemti ar nepilnīgiem datiem un ir lūgts tos papildināt, tiek glabāti 1 (vienu) mēnesi. Ja šajā laika periodā iesniegums netiek papildināts ar iztrūkstošo informāciju, iesniegums tiek iznīcināts;
  • Iesniegumi, par kuriem ir izrakstīts rēķins, bet tie nav apmaksāti 1 (viena) mēneša laikā, tiek iznīcināti;
  • Atkārtota pakalpojuma saņemšanai ir jāsūta jauns iesniegums.