Reģistrācija Settled/ Pre-Settled statusam

24.11.2022. 17:11

Pieteikšanās settled status vai pre-settled status

2021. gada 30. jūnijā ir noslēgusies ES pilsoņu reģistrācija pastāvīgajam (settled) un pagaidu iedzīvotāja (pre-settled) statusam. No 2021. gada 1. jūlija Apvienotās Karalistes darba devējiem, namīpašniekiem, bankām, Nacionālajam veselības dienestam (NHS) un citām britu valsts iestādēm ir tiesības pieprasīt ES pilsoņiem apliecināt savu statusu. Uzturēšanās Apvienotajā Karalistē pēc 2021. gada 1. jūlija bez statusa var kavēt Jūsu iespējas strādāt, mācīties, saņemt sociālos pabalstus un bezmaksas sekundāro medicīnisko u.tml.

ES pilsoņi, kuri nav reģistrējušies, tai skaitā nav reģistrējuši savus nepilngadīgos bērnus, bet kvalificējas statusa saņemšanai, varēs reģistrēties statusam neierobežotu laiku, ja būs pamatots kavējuma iemesls.

Jārēķinās, ka novēlota pieteikuma gadījumā Apvienotās Karalistes institūcijas veiks papildu pārbaudes un izvērtēs, vai kavējumam ir pietiekams attaisnojošs iemesls. Pamatotu iemeslu vadlīnijas pieejamas Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas mājaslapā.

Reģistrēties iespējams elektroniski, ja personas rīcībā ir derīga pase/ eID karte, vai, ja pases/ eID kartes termiņš ir beidzies. Tāpat reģistrēties var, izmantojot papīra pieteikuma formu, ja personu apliecinošs dokuments ir zudis. Ja Jums nav derīga personu apliecinoša dokumenta, aicinām Jūs pieteikt apmeklējumu Konsulārajā nodaļā, lai noformētu jaunu pasi un eID karti.

Tiem ES pilsoņiem, kuri ir pietiekušies statusam savlaicīgi, bet līdz 2021. gada 1. jūlijam vēl nebūs saņēmuši statusa apstiprinājumu, tiks nodrošinātas statusam atbilstošās tiesības, ko nepieciešamības gadījumā varēs apliecināt ar pieteikšanās sertifikātu (Certificate of Application). 2021. gada 6. augustā Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija nāca klajā ar paziņojumu, ka pieteikšanās sertifikāts tiks izsniegts arī tiem ES pilsoņiem, kuri iesnieguši novēlotu pieteikumu līdz brīdim, kamēr pieteikums ir izskatīšanas procesā. Plašāka informācija par novēlu pieteikumu iesniegšanu pieejama Apvienotās Karalistes valdības mājas lapā. Informācija par iespējamo rīcību gadījumos, kad ES pilsoņa pieteikums statusam tiek noraidīts, pieejama šeit.

Reģistrēšanās vietne pieejama Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas mājaslapā: 

E5JQ kFX0AQQ4CV

 Apply for the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status)

Jautājumu un neskaidrību gadījumā Jūs varat:

• Svarīgi reģistrēt statusam arī nepilngadīgos bērnus un seniorus.

• Vēršam uzmanību, ka arī tiem ES pilsoņiem, kuri ir saņēmuši pastāvīgā rezidenta karti (Indefinite Leave to Remain (ILR)) jeb tā saukto "zilo karti", ir jāreģistrējas ES Pastāvīgā statusa shēmā (EU Settlement Scheme).

Par gadījumiem, kad ir tikušas pārkāptas ES pilsoņu tiesības Apvienotajā Karalistē, aicinām ziņot neatkarīgai iestādei Independent Monitoring Agency, kas uzrauga, kā AK valsts iestādes (ministrijas, pašvaldības, NHS, policija u.c.) aizsargā ES pilsoņu tiesības un veicina pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu.

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas vadlīnijas lietvežiem, kas izskata settled status un pre-settled status pieteikumus. Vadlīniju pielikumā ir pieejams saraksts ar dokumentiem, kas var kalpot par pierādījumu rezidencei Apvienotajā Karalistē.

Informācijas aktualizēšana AK Vīzu un imigrācijas dienesta kontā

0

 

01

Ja mainās būtiski personas dati (piemēram, saņemta jauna pase, mainīts uzvārds, jauna dzīvesvietas adrese vai tālruņa numurs, vai ir cits gadījums), dati ir jāaktualizē AK Vīzu un imigrācijas dienesta kontā (UK Visas & Immigration (UKVI).

Vēršam uzmanību, ka personai, kura saņēmusi Pre-settled statusu, pēc 5 gadu termiņa sasniegšanas, Settled statuss netiek piešķirts automātiski un ir jāpārreģistrējas uz Settled statusu.

Ieceļošana Apvienotajā Karalistē pēc Brexit:  "Visiting the UK: information for EU, EEA and Swiss citizens".

Imigrācijas statusa Apvienotajā Karalistē pārbaude

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi ceļvedi imigrācijas statusa pārbaudei, ko var izmantot personas, kuras ir ieguvušas pagaidu vai pastāvīgo statusu ES Pastāvīgā statusa shēmā vai ir saņēmušas vīzu saskaņā ar Punktos balstīto imigrācijas sistēmu. Ceļvedis sniedz informāciju par to, kā piekļūt savam statusa apliecinājumam un, nepieciešamības gadījumā, to uzrādīt, lai pierādītu Jūsu tiesības strādāt vai īrēt mājokli. Ceļvedī ir atrodama informācija par to, kā Jūsu statusu var pārbaudīt Apvienotās Karalistes valsts iestādes (HM Revenue & Customs, NHS, robežsardze u.c.). Ceļvedis apskatāms šeit

Ieceļošana un uzturēšanās Apvienotajā Karalistē pēc 2020. gada 31. decembra

  • Ieceļošana ilgtermiņā

Tiem ES pilsoņiem, kuri plāno ieceļot  Apvienotajā Karalistē pēc 2020. gada 31. decembra, ar mērķi strādāt, studēt vai citā ilgtermiņa nolūkā, būs jāpiesakās vīzas saņemšanai jaunajā punktos balstītajā imigrācijas sistēmā "New immigration system: what you need to know". Vīzas izsniegšana būs par maksu; pieprasot un saņemot vīzu, papildus jāmaksā būs arī par tiesībām izmantot veselības aprūpes sistēmas (NHS) pakalpojumus (imigrācijas veselības nodoklis - Immigration Health Surcharge). Jaunā imigrācijas sistēma būs balstīta punktos - kopā jāsavāc vismaz 70 punkti, kas sastāv no dažādām prasībām, piemēram, darba piedāvājums no akreditēta darba devēja, apstiprinājums no akreditētas augstskolas, angļu valodas zināšanām, algas apmēra un citām prasībām.

ES, tai skaitā Latvijas pilsoņiem, kuri līdz 2020. gada 31. decembrim strādājuši un plāno arī turpmāk strādāt Apvienotajā Karalistē, bet dzīvo kādā no ES dalībvalstīm (piemēram, Īrijā), ir jāsaņem pārrobežu darba ņēmēja (frontier worker) atļauja. Pieteikums pārrobežu darba ņēmēja atļaujai ir bez maksas, un pieteikties ir iespējams, arī esot ārpus Apvienotās Karalistes. Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, strādāt Apvienotajā Karalistē (tai skaitā Ziemeļīrijā), dzīvojot citā valstī, varēs tikai tie, kuriem būs pārrobežu darba ņēmēja atļauja vai  jaunās imigrācijas sistēmas ietvaros saņemta AK vīza. Informācija par AK valdības pārrobežu darba ņēmēju shēmu ir pieejama AK valdības mājaslapā gov.uk mājaslapā, ir pieejams arī informatīvais buklets.

  • Ieceļošana īstermiņā

ES pilsoņiem, kuri vēlēsies apmeklēt Apvienoto Karalisti īstermiņa braucienā līdz 6 mēnešiem, piemēram, tūrisms, radu apciemošana un līdzīgos nolūkos, iebraukšanas nosacījumi nemainīsies un vīza nebūs nepieciešama. 

• Apvienotās Karalistes valdība ir pieņēmusi lēmumu sākot no 2021. gada 1. oktobra ES pilsoņiem par vienīgo ieceļošanas dokumentu noteikt pasi.  ID kartes vairs nebūs derīgs ieceļošanas dokuments. Ja ES pilsonis dzīvojis Apvienotajā Karalistē pirms 2020. gada 31. decembra un reģistrējies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam, ID karte varēs arī turpmāk tikt izmantota kā ieceļošanas dokuments. Aicinām pārliecināties, ka visi Jūsu rīcībā esošie personu apliecinošie dokumenti ir pievienoti Jūsu digitālajam statusam! Informācijai atrodama Home Office mājaslapā "Visiting the UK: information for EU, EEA and Swiss citizens". Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām noformēt pases vēstniecības Konsulārajā nodaļā.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) joprojām būs derīga Apvienotajā Karalistē. Ieceļojot īstermiņā, ceļotājam ir jāiegādājas veselības un dzīvības apdrošināšana, kurā iekļauta arī repatriācija. Apdrošināšanas neesamības gadījumā izdevumi būs jāsedz pašam vai repatriācija smagas saslimšanas vai nāves gadījumā – radiniekiem.

Bērnu ceļošana

Bērni varēs šķērsot Latvijas robežu ar derīgu pasi bez papildus dokumentu uzrādīšanas neatkarīgi no tā, vai bērni ceļo vieni vai ar pavadoni. Papildu jautājumu, gadījumā aicinām sazināties ar  kompetento Latvijas iestādi jautājumos par robežšķērsošanu –  Valsts robežsardzi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālrunis +371 67075616.

Savukārt Apvienotās Karalistes normatīvi paredz, ka, šķērsojot Apvienotās Karalistes robežu, var tik prasīts uzrādīt vecāku atļauju nepilngadīgu bērnu patstāvīgai ceļošanai vai ceļošanai pilnvarotas personas pavadībā. Informācija pieejama Apvienotās Karalistes vietnē.

Aicinām sazināties ar aviopārvadātāju par nepieciešamību nepilngadīgajiem pasažieriem uzrādīt papildus dokumentus atbilstoši pārvadātāju drošības prasībām.


Informatīvie materiāli par ES pilsoņu tiesībām breksita kontekstā

ES delegācija Apvienotajā Karalistē ir sagatavojusi brošūras visās ES dalībvalstu valodās, tai skaitā latviešu valodā:

breksits

BREXIT. Kas jāzina, ja esat ES pilsonis un dzīvojat Apvienotajā Karalistē

2

BREXIT. Kas jums jāzina kā vecāka gadagājuma ES pilsonim, kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē

Brexit berni statuss

BREXIT. Kas jums jāzina, ja jūsu bērns ir ES pilsonis vai ja jūsu bērns nav ES pilsonis, bet jūs esat

brexit close family members

Brošūra par tuvāko ģimenes locekļu pievienošanās ES pilsoņiem AK, kuru ir ieguvuši pagaidu vai pastāvīgo statusu (angļu valodā)

Capture

Brošūra "EU Settlement Scheme" (2022. gada septembrī, angļu valodā)

Semināri

Eiropas Savienības delegācija Apvienotajā Karalistē katru mēnesi organizē tiešsaistes informatīvās sesijas par ES pilsoņu tiesībām. Sesiju tiešraides un ieraksti pieejami delegācijas Facebook lapā.

Organizācijas The 3 Million, kura pārstāv ES pilsoņus Apvienotajā Karalistē, arī organizē informatīvos pasākumus.

Platformas, lai atrastu sertificētus speciālistus imigrācijas jautājumos (immigration advisers, baristers, solicitors):

Labdarības organizācijas, kas piedāvā juridiskās konsultācijas: