Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības

05.01.2023. 14:02

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē.

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošus dokumentus – dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības var saņemt:

 • Portālā www.latvija.lv (Mana Latvija.lv Dari digitāli!);
 • vēršoties Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai dzimtsarakstu nodaļās;
 • ar vēstniecības starpniecību.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai dzimtsarakstu nodaļās dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības var pieprasīt:

1. nosūtot iesniegumu pa pastu uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas norādīto adresi;

2.  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

3. nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi.

 

Ar vēstniecības starpniecību

Lai pa pastu ar vēstniecības starpniecību no Latvijas izprasītu dzimšanas, laulības, miršanas apliecību, lūdzam uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdomnosūtīt:  
 1. Aizpildītu iesnieguma veidlapu;
 2. Pases datu lapas kopiju (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dzimšanas/laulību/miršanas apliecības izprasīšanas procesā”, un jāparakstās).

Par šo pakalpojumu noteikta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība 22 EUR apmērā kopā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Laulības apliecība nav izsniedzama, ja laulība ir šķirta vai laulātais ir miris; dzimšanas apliecība nav izsniedzama, ja persona ir mirusi. Šajos gadījumos ir izprasāma izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju.

Lai pa pastu saņemtu izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra par dzimšanas, laulību vai miršanas reģistrāciju, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:
 1. pases kopija (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),
 2. pieprasījuma anketa
       anketa izziņas pieprasīšanai no dzimšanas reģistra
       anketa izziņas pieprasīšanai no laulību reģistra
       anketa izziņas pieprasīšanai no miršanas reģistra

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Lūdzam ņemt vērā, ka vēstniecība neuzņemas atbildību par saņemtajos dokumentos norādītās informācijas pareizību. Negatīvas atbildes gadījumā iekasētās valsts un konsulārās nodevas netiek atmaksātas. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti (apliecības un izziņas) tiek sastādīti tikai latviešu valodā.

Laulības šķiršanas dokumentu izprasīšanai jāvēršas pie attiecīgā zvērinātā notāra, ja laulība šķirta pie zvērināta notāra www.latvijasnotars.lv, vai jāvēršas attiecīgajā tiesā, ja laulība šķirta tiesā https://tiesas.lv/tiesas/saraksts.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Ievērībai: 

 • Iesniegumi, kuri ir saņemti ar nepilnīgiem datiem un ir lūgts tos papildināt, tiek glabāti 1 (vienu) mēnesi. Ja šajā laika periodā iesniegums netiek papildināts ar iztrūkstošo informāciju, iesniegums tiek iznīcināts;
 • Iesniegumi, par kuriem ir izrakstīts rēķins, bet tie nav apmaksāti 1 (viena) mēneša laikā, tiek iznīcināti;
 • Atkārtota pakalpojuma saņemšanai ir jāsūta jauns iesniegums.