Latvijas pilsoņu ievērībai ārvalstīs: par Eiropas Parlamenta vēlēšanām

31.05.2024. 10:15
Latvijas pilsoņu ievērībai ārvalstīs: par Eiropas Parlamenta vēlēšanām

2024. gada 8. jūnijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Iespēja piedalīties vēlēšanās būs arī Latvijas pilsoņiem, kuri uzturēsies ārvalstīs, tai skaitā Krievijā.

Klātienē vēlētāji varēs nobalsot 8. jūnijā (sestdienā) Latvijas vēstniecības Krievijā Konsulārajā nodaļā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kas būs atvērts no pulksten 8.00 līdz 20.00. Vēlētājam jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (ID karte).

Pasta balsošanai vēlētāji varēs pieteikties no 4. līdz 31. maijam, izmantojot e-pakalpojumu "Vēlētāja datu pārvaldība" Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā (Latvija.lv). Pēc veiksmīgas pieslēgšanās e-pakalpojumam, vēlētājam būs iespēja iepazīties ar informāciju par balošanas kārtību, lejupielādēt balsošanas materiālus un izvēlēties vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš vēlas balsot.

Vēlētājam būs jāizdrukā vēlēšanu materiāli, jāizdara izvēle un balsojums jānosūta iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā (pasta adrese: Smilšu iela 4, Rīga, Latvija, LV-1050). Par derīgām tiks uzskatītas pasta aploksnes, kas iecirkņa komisijā Rīgā tiks saņemtas līdz balsu skaitīšanas sākumam, t.i., 9. jūnija rītam.

Detalizēta informācija par pasta balošanas kārtību pieejama Centrālās vēlēšanu komisija (CVK) mājaslapā: https://likumi.lv/doc.php?id=349821&version_date=15.02.2024.

Informācija par kandidātiem un politisko spēku programmām pieejama CBVK mājaslapā: https://epv2024.cvk.lv/kandidatu-saraksti.