Ārzemnieka eID karte

24.01.2024. 13:37

Ar mērķi sekmēt ārzemnieku iekļaušanos Latvijas digitālajā vidē un veicināt ekonomikas, zinātnes, izglītības un kultūras sakaru attīstību Latvijā, Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijas Federācijā iespējams noformēt jaunu elektroniskās identifikācijas līdzekli – ārzemnieka eID karti.

Noderīga informācija pieejama PMLP mājaslapā

Ārzemnieka eID karte nodrošina ārzemniekam iespēju pilnvērtīgi darboties elektroniskajā vidē: izmantot valsts e-pakalpojumus, lietot e-adresi saziņai ar valsts iestādēm, elektroniski identificēties un parakstīt dokumentus, tādējādi - kopumā lietot plašu valsts sniegto pakalpojumu klāstu. Tā ļauj ērti un ātri apliecināt savu identitāti iestādēs un uzņēmumos Latvijā.

Pieteikties ārzemnieka eID kartes noformēšanai Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijas Federācijā iespējams šeit.

Svarīgi! Ārzemnieka eID karte nav ceļošanas dokuments un neapliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijā.

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.