Atgriešanās apliecības saņemšana

14.02.2024. 15:08

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments:

  • kas dod tiesības tās saņēmējam vienreiz šķērsot Latvijas robežu, atgriežoties no ārvalstīm Latvijā;
  • tiek izsniegta, ja īslaicīgi uzturoties ārzemēs pase Latvijas valstspiederīgajam ir zudusi vai kļuvusi nederīga;
  • ir paredzēta tiešam mājupceļam uz Latviju, šis dokuments nav paredzēts ceļojumam uz citām valstīm;
  • derīguma termiņš līdz 30 dienām.

Lai vēstniecībā noformētu atgriešanās apliecību, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīts iesniegums;
  • nederīgā Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība;
  • ja pase nozagta – policijas izziņa un paskaidrojums par pases nozaudēšanas apstākļiem;
  • ja pase nozaudēta vai bojāta – paskaidrojums par pases nozaudēšanas vai bojāšanas apstākļiem;
  • jāiesniedz 2 fotogrāfijas (35 x 45 mm),
  • jāsamaksā valsts nodeva 15 EUR.

Svarīgi! Pēc atgriešanās Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir jāsaņem jauna pase.