Izziņas

23.01.2024. 09:24

Izziņu no Fizisko personu reģistra attālināti var pieprasīt:

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā sniedz konsulāros pakalpojumus Latvijas valstspiederīgajiem, kuri Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījuši savu dzīvesvietu Krievijā, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo Krievijas Federācijā. 

Izziņu noformēšana ar pārstāvniecības starpniecību ir maksas pakalpojums.

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās Latvijas valstspiederīgie var izprasīt izziņas par datiem no Fizisko personu reģistra, CSDD datu bāzes un Sodu reģistra. Persona ir tiesīga izprasīt izziņu par sevi, savu nepilngadīgo bērnu vai mirušu radinieku, kā arī par personu, kura atrodas tās aizgādībā vai aizbildnībā.

Apmeklētāji pārstāvniecībā pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt vēstniecības mājas lapā.

Svarīgi! Vēršam uzmanību, ka vēstniecības Konsulārās nodaļas izsniegtās izziņas ir paredzētas iesniegšanai Krievijas Federācijas iestādēs. Ja dokuments iesniedzams citā valstī un nepieciešama dokumenta legalizācija vai apliecināšana ar Apostille, dokuments jāizprasa no kompetentās Latvijas iestādes. Ja vēlaties iesniegt dokumentus ārvalsts iestādē, ir jānoskaidro, vai Latvijas vēstniecības Krievijas Federācijā izsniegts dokuments tiks pieņemts.

  

Izziņa latviešu vai krievu valodā no Latvijas Fizisko personu reģistra (par ģimenes stāvokli, pases datiem, pilsonību u.c.)

Lai saņemtu izziņu, jāiesniedz

 1. pases kopija; 
  (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas no Fizisko personu reģistra izprasīšanas procesā”,  jāparakstās, jānorāda datums),
 2. pieprasījuma anketa

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Informācija par pakalpojumu maksu atrodama Konsulāro pakalpojumu maksas cenrādī.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

  

Izziņa no Latvijas Fizisko personu reģistra par dzīvesvietas adresi

Lai saņemtu izziņu, jāiesniedz

 1. pases kopija; 
  (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas no Fizisko personu reģistra izprasīšanas procesā”,  jāparakstās, jānorāda datums),
 2. pieprasījuma anketa

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Informācija par pakalpojumu maksu atrodama Konsulāro pakalpojumu maksas cenrādī.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

  

Izziņa krievu valodā par vārda un uzvārda atveidi latviešu valodā

Lai saņemtu izziņu, jāiesniedz

 1. pases kopija; 
  (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas no Fizisko personu reģistra izprasīšanas procesā”, jāparakstās, jānorāda datums),
 2. pieprasījuma anketa

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Informācija par pakalpojumu maksu atrodama Konsulāro pakalpojumu maksas cenrādī.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

  

Izziņa latviešu, krievu vai angļu valodā par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra

Izziņu no Sodu reģistra var pieprasīt un saņemt, vēršoties nepastarpināti Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā. Detalizēta informācija: www.ic.iem.gov.lv

Ja Latvijā sagatavotu dokumentu paredzēts izmantot ārvalstī, papildus lūdzam pārliecināties par dokumenta īstuma apliecināšanas (Apostille/legalizācija), kā arī tulkojuma nepieciešamību.

Izziņu var saņemt ar vēstniecības starpniecību klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai saņemtu izziņu, jāiesniedz:

 1. pases kopija; 
  (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas no Fizisko personu reģistra izprasīšanas procesā”, jāparakstās, jānorāda datums),
 2. pieprasījuma anketa latviešu, krievu vai angļu valodā.

Par izziņas saņemšanu jāsamaksā nodeva šādā apmērā:

7 darba dienu laikā 50.40 EUR  (10.40 EUR + 40 EUR) latviešu valodā, vai 56.80 EUR (16.80 EUR + 40 EUR) krievu / angļu valodā

4 darba dienu laikā 60.80 EUR (20.80 EUR + 40 EUR) latviešu valodā, vai 73.60 EUR (33.60 + 40 EUR) krievu / angļu valodā.

Vēstniecībā iekasē tikai konsulāro atlīdzību 40 EUR atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 707 “Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas”.

Savukārt, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 693 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis” IC pakalpojumu apmaksa klientam jāveic pa tiešo maksājot uz Informācijas centra pamatbudžeta kontu:

 Saņēmējs: IeM Informācijas centrs 
 Saņēmējiestāde (banka): Valsts kase, kods: TRELLV22
 Konts: LV96TREL2140088026000

Pēc apmaksas veikšanas vēstniecībai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. jānosūta maksājuma kopija.

Izziņa tiek izsniegta 4 darba dienu vai 7 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 23.09.2014. noteikumiem Nr. 563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”. 

  

Izziņa krievu valodā par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra

Lai saņemtu izziņu, jāiesniedz

 1. pases kopija; 
  (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas no Fizisko personu reģistra izprasīšanas procesā”, jāparakstās, jānorāda datums),
 2. pieprasījuma anketa

Izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Informācija par pakalpojumu maksu atrodama Konsulāro pakalpojumu maksas cenrādī.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.