Latvijas pilsonības jautājumi (iegūšana, atteikšanās, atjaunošana, dubultpilsonība)

22.02.2024. 16:49

Detalizēta informācija par Latvijas pilsonību, tai skaitā, dubultpilsonību, iesniedzamie dokumenti, kā arī aizpildāmās veidlapas pieejamas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Konsulāros pakalpojumus vēstniecībā var saņemt  Latvijas valstspiederīgie, kuri pastāvīgi dzīvo Krievijā, ja Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā ir aktualizējuši ziņas par dzīvesvietas adresi Krievijas Federācijā.

Apmeklētāju pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Konsulāro pakalpojumu saņemšanai var pieteikties šeit.


Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktajā kārtībā Latvijas pilsoņiem jāsniedz ziņas Fizisko personu reģistrā par bērna piedzimšanu ārvalstīs 30 dienu laikā.

Arvalstis dzimusa berna registracija LV pilsoniba

Video apmācība par to, kā reģistrēt ārvalstīs dzimušu bērnu Latvijas pilsonībā

Lai bērnu reģistrētu par Latvijas pilsoni, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē dokumentus iesniedz vienā no sekojošiem veidiem:

 • izmantojot www.latvija.lv oficiālo elektronisko e-adresi vai
 • ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai
 • nosūtot pa pastu uz adresi: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Bērna reģistrācijai pilsonībā, vienam no vecākiem (Latvijas valstspiederīgajam) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums,
 • abu vecāku pasu vai eID karšu kopijas,
 • bērna dzimšanas apliecības kopija.

Bērna dzimšanas apliecības oriģinālam jābūt apliecinātam ar Apostille. Uz dzimšanas apliecības kopijas jāuzraksta: KOPIJA PAREIZA, savs vārds, uzvārds, personas kods, datums un paraksts. Ja dokumentus nosūta elektroniski, tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 • bērna citas valsts pilsonību apliecinoša dokumenta kopija (pase), ja tāda ir,
 • atzinums no Latviešu valodas aģentūras (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) par bērna vārda vai uzvārda atveidi latviešu valodā, ja viņa vārds, uzvārds dzimšanas apliecībā nav rakstīts latviešu valodā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lēmumu par reģistrāciju pilsonībā nosūta bērna vecākiem uz iesniegumā norādīto e-pastu. Lēmums tiek pieņemts 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Vēstniecībā pakalpojumus var saņemt tikai klātienē.

Lai bērnu reģistrētu par Latvijas pilsoni, bērna vecākam, kurš ir Latvijas pilsonis

 • jāierodas vēstniecībā un jāaizpilda iesniegums,
 • jāuzrāda Latvijas pilsoņa personu apliecinošs dokuments, kā arī otra vecāka pases kopija,
 • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kuras oriģināls apstiprināts ar Apostille .

Krievu valodā izsniegtā dzimšanas apliecība šajā gadījumā nav jātulko. 

Tiek iekasēta konsulārā atlīdzība 40,00 EUR apmērā.

Pēc personas koda saņemšanas bērnam var pieteikt Latvijas pilsoņa pasi un identifikācijas  karti.


Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Latvijas pilsonim, kurš ir ieguvis Pilsonības likumā nepieļautās valsts pilsonību, ir pienākums 30 dienu laikā pēc tās iegūšanas iesniegt iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības.

Lai atteiktos no Latvijas pilsonības pēc citas valsts pilsonības iegūšanas:

 1. jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no Latvijas pilsonības,
 2. jāuzrāda citas pilsonības piešķiršanas garantijas raksts ar tam pievienotu tulkojumu vai, ja personai jau ir piešķirta cita pilsonība, jāuzrāda pilsoņa pase vai ID karte,jāiesniedz Latvijas pilsoņa pase un ID karte.

Par bērnu līdz 18 gadu vecumam iesniegumu par atteikšanos no pilsonības pilda viņa vecāks vai likumiskais pārstāvis. 

Dokumentus iespējams iesniegt, nosūtot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Latvijā bez vēstniecības starpniecības.

Vairāk informācijas: www.pmlp.gov.lv

Par atteikšanos no pilsonības ar vēstniecības starpniecību jāmaksā valsts nodeva 21,34 euro apmērā un konsulārā nodeva 40,00 euro apmērā.

Lēmumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības izskata un pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 
Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

Lai atteiktos no Latvijas Republikas nepilsoņa statusa:

 1. jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa,
 2. jāuzrāda citas pilsonības piešķiršanas garantijas raksts vai, ja personai jau ir piešķirta cita pilsonība, jāuzrāda pilsoņa pase,
 3. jānodod Latvijas nepilsoņa pase un ID karte.

Par bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa pilda viņa vecāks vai likumiskais pārstāvis. 

Dokumentus iespējams iesniegt, nosūtot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Latvijā pa tiešo bez vēstniecības starpniecības.

Vairāk informācijas: www.pmlp.gov.lv.

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa ar vēstniecības starpniecību jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 euro apmērā.

Lēmumu par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa izskata un pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.


Pilsonības atjaunošana, dubultpilsonība

Informāciju par pilsonības atjaunošanu un dubultpilsonības iegūšanas iespējām lūdzam skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

 

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Notariāta likumu.