Notariālās darbības

08.11.2023. 14:14

Notariālās darbības veicamas, izmantojot attālinātos Latvijas zvērinātu notāru pakalpojumus (informācija: www.latvijasnotars.lv) vai pie Krievijas Federācijas notāriem.

Ja pie ārvalsts notāra noformēts notariālais akts (piemēram, pilnvara, dokumentu kopijas) paredzēts iesniegšanai Latvijā, lūdzam savlaicīgi noskaidrot tā sagatavošanas un noformēšanas prasības gan Latvijas iestādē, kurā paredzēts dokumentu iesniegt, gan Latvijas Zvērinātu notāru padomē.

Ja ārvalstī sagatavotu dokumentu paredzēts izmantot Latvijā, papildus lūdzam pārliecināties par dokumenta īstuma apliecināšanas (Apostille/legalizācija), kā arī tulkojuma valsts valodā nepieciešamību.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Notariāta likumu.