Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas divpusējās attiecības

14.03.2023. 16:55

Latvija veido attiecības ar Krieviju, balstoties uz starptautisko tiesību normām, vadoties no nacionālajām interesēm un ievērojot Eiropas Savienības kopējās ārējās un drošības politikas principus.

Pēc Krievijas neprovocētas militārās agresijas pret Ukrainu uzsākšanas, Latvijas-Krievijas attiecības ir būtiski mainījušās – divpusējo attiecību aktivitātes un iniciatīvas ir izbeigtas vai arī samazinātas līdz nepieciešamajam minimālajam apjomam.

Latvija ir slēgusi ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā un konsulātu Pleskavā, kā arī vēstniecības kanceleju Kaļiņingradā. Apturēta vairāku divpusējo vienošanos darbība, iesaldēts regulārais Ārlietu ministriju politisko konsultāciju mehānisms, apturēta sadarbība Starpvaldību komisijas ietvaros, izbeigtas aktivitātes kultūras, pārrobežu sadarbības u.c. jomās.

Latvija ir atbalstījusi visas līdzšinējās ES sankciju paketes (kopš 2014. gada), kā arī nacionālā līmenī noteikusi vairākus ierobežojošus pasākumus Krievijai: slēgti Krievijas ģenerālkonsulāti Daugavpilī un Liepājā, izraidīti vairāki Krievijas vēstniecības darbinieki, kuru darbība nav bijusi savienojama ar Krievijas starptautiskajām saistībām, paplašināts Latvijai nevēlamo personu saraksts, apturēta vīzu un termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana Krievijas pilsoņiem (izņemot īpašus gadījumus), kā arī slēgta visu Krievijas TV kanālu retranslācija Latvijā un propagandas tīmekļa vietnes.

Turpinās komunikācija un koordinācija abu valstu ārlietu un konsulāro dienestu starpā. Vēstniecības darbs pamatā fokusējas uz nepieciešamo darba kontaktu uzturēšanu ar Krievijas Ārlietu ministriju, partnervalstu diplomātiskajām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Maskavā, konsulāro jautājumu risināšanu un palīdzību Latvijas valstspiederīgajiem viņu interešu aizstāvībā, kā arī atbalsta sniegšanā latviešu diasporas organizācijām.

Latvija sniegusi patvērumu no represijām arī Krievijas žurnālistiem un sabiedriskajiem darbiniekiem.

Turpinās robežšķērsošanas vietu darbība. Atsevišķās nozarēs nav pārtraukti biznesa sakari.

Latvijas-Krievijas attiecību atjaunošana iepriekšējā līmenī ir pilnībā atkarīga no Krievijas tālākās rīcības, pirmkārt – no karadarbības izbeigšanas Ukrainā, Ukrainas teritoriālās integritātes pilnīgas atjaunošanas, naidīgās retorikas pārtraukšanas un citiem nosacījumiem.


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE  

1920. gada 11. augustā Latvijas Republika un Krievijas Sociālistiskā Federatīvā Padomju Republika noslēdza miera līgumu. Tā 19. pants paredzēja diplomātisko un konsulāro sakaru nodibināšanu starp pusēm tūlīt pēc miera līguma ratifikācijas. Šis līgums noslēdza Neatkarības karu un tā 2.pants noteica, ka Padomju Krievija “bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti un labprātīgi uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai uz Latvijas tautu un zemi”. Miera līgums veicināja Latvijas valsts starptautisko atzīšanu de iure un pilnvērtīgu iekļaušanos starptautiskajā sistēmā, bet vēlāk bija pamats Rietumu valstu īstenotajai Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politikai.

Latvijas sūtniecība Krievijā

Pirmais Latvijas Republikas diplomātiskais pārstāvis – sūtnis Padomju Krievijā bija Jānis Vesmanis, kurš Krievijas pusei iesniedza akreditācijas vēstuli 1920. gada 2. novembrī. Latvijas sūtniecība atradās Maskavā līdz 1940. gadam.

Latvijas konsulārās pārstāvniecības Krievijā

Pilsoņu kara laikā 1919. un 1920. gadā Blagoveščenskā un Murmanskā sāka darbu Latvijas konsulārās pārstāvniecības Krievijā. Konsulārās funkcijas veica arī Latvijas Pagaidu valdības pārstāvji: Ziemeļkrievijā – Alfreds Ikners (Arhangeļskā), Dienvidkrievijā – Kristaps Bahmanis (Kijevā) un Rūdolfs Liepiņš (Donā un Kubaņā). No 1919.gada jūnija līdz 1920.gada oktobrim Sibīrijā un Urālos (Vladivostokā) darbojās Latvijas diplomātiskais pārstāvis Jānis Mazpolis.

Pēc miera līguma noslēgšanas Padomju Krievijā (no 1922.g. decembra – PSRS) darbojās šādas Latvijas konsulārās pārstāvniecības:

  • Maskavā - ģenerālkonsulāts (1920.g. - 1923.g.)
  • Petrogradā (no 1924.g. – Ļeņingrada) – ģenerālkonsulāts (1924.g. - 1932.g.; 1937.g. - 1938.g.); konsulāts (1920.g. - 1924.g.; 1932.g. - 1937.g.)
  • Ņižņijnovgorodā – konsulāts (1920.g. - 1921.g.)
  • Omskā – konsulāts (1921.g. - 1923.g.)
  • Vitebskā – konsulāts (1925.g. - 1932.g.)
  • Vladivostokā – konsulārā aģentūra (1920.g. - 1923.g.)

Krievijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Latvijā

Pirmais Padomju Krievijas pilnvarotais pārstāvis Latvijā Jakovs Gaņeckis akreditējās 1920.gada 1.oktobrī.

PSRS konsulārās pārstāvniecības Latvijā darbojās:

  • Rīgā – ģenerālkonsulāts (1925.g. - 1934.g.); konsulāts (1938.g.)
  • Daugavpilī – konsulāts (1923.g. - 1932.g.)
  • Liepājā – konsulāts (1923.g. - 1932.g.)

Saskaņā ar 1991.gada 24.augusta Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas (kopš 1991.g. 25.decembra – Krievijas Federācija) prezidenta B. Jeļcina dekrētu tika atzīta Latvijas valstiskā neatkarība, bet 4. oktobrī Latvijas Republika un KPFSR parakstīja protokolu par diplomātisko attiecību nodibināšanu.

Diplomātiskās attiecības šodien

Pašreizējā Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš iesniedza akreditācijas rakstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam 2017. gada 3. oktobrī.  Savukārt Krievijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Mihails Vaņins akreditācijas rakstu Latvijas prezidentam Egilam Levitam iesniedza 2021. gada 23. novembrī.


NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS  

2022.gads 

10.–11.februāris      LV vēstnieka M. Riekstiņa reģionālā vizīte Smoļenskā.

 

2021. gads

                 

9.marts                     Vēstnieka-direkcijas vadītāja I. Kļavas politiskās konsultācijas ar KF ĀM      2. Eiropas departamenta direktoru S. Beļajevu

 

2020. gads

10.-11. marts 

LV vēstnieka KF M. Riekstiņa vizīte Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā

13. oktobris

J. Bones, LV puses delegācijas vadītāja sarunām par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par valsts robežas režīmu, tikšanās ar KF delegācijas vadītāju, vēstnieku S. Gricaju Maskavā

2019. gads

 

11.-12. decembris 

ĀM valsts sekretāra A.Pelša un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V. Titova konsultācijas Maskavā

28.-29. novembris 

LV vēstnieka KF M.Riekstiņa (ar uzņēmēju delegāciju) vizīte Kaļiņingradā

22. novembris 

LV ekonomikas ministra R.Nemiro darba vizīte Maskavā. Tikšanās ar KF enerģētikas ministru A.Novaku, lai pārrunātu aktuālos jautājumus enerģētikas un dabasgāzes nozarēs

25. oktobris

Latvijas-Krievijas SVK Ekonomiskās sadarbības darba grupas 10. sēde Maskavā

22. oktobris

Latvijas-Krievijas SVK Transporta darba grupas 9. sēde Rīgā videokonferences režīmā

10.-11. septembris

LV vēstnieka KF M.Riekstiņa (ar uzņēmēju delegāciju) vizīte Tatarstānas Republikā.

2. jūlijs

LV vēstnieks KF M.Riekstiņš un  KF kultūras ministra vietniece – valsts sekretāre A.Maņilova paraksta Latvijas–Krievijas kultūras sadarbības programma 2019.-2021.gadam Maskavā.

28.-30. jūnijs

LV vēstnieka KF M.Riekstiņa vizīte Magadanā un dalība Magadanas latviešu biedrības 25. gadadienas svinībās.

3. jūnijs

LV ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar KF ārlietu ministra vietnieku A.Pankinu Baltijas Jūras valstu padomes augsta līmeņa sanāksmes laikā Jūrmalā.

30. maijs

LV Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas vadītāja I.Kļavas politiskās konsultācijas ar KF Ārlietu ministrijas Otrā Eiropas departamenta direktoru S.Beļajevu Rīgā.

15.-16. aprīlis

Satiksmes ministra T.Linkaita (ar uzņēmēju delegāciju) dalība transporta nozares izstādē Maskavā “TransRussia” un divpusējā tikšanās ar KF Transporta ministru J.Ditrihu.

25.-27. marts

LV vēstnieka KF M.Riekstiņa (ar uzņēmēju delegāciju) vizīte Sanktpēterburgā “Latvijas dienu” ietvarā, kuras Sanktpēterburgā notika laikā no 20.-31.martam.

2018. gadā

19.-22. novembris

Satiksmes ministra U.Auguļa (ar uzņēmēju delegāciju) dalība transporta nozares pasākuma Maskavā “Transporta nedēļa-2018”. Tikšanās ar Krievijas Federācijas Transporta ministru J.Ditrihu.

24.-26. oktobris

LV vēstnieka KF M.Riekstiņa vizīte Pleskavā (ar uzņēmēju delegāciju).

17.-20. aprīlis

Satiksmes ministra U.Auguļa (ar uzņēmēju delegāciju) dalība transporta nozares izstādē Maskavā “TransRussia”.

2017. gadā

6.- 8.decembris

Satiksmes ministra U.Auguļa vizīte Maskavā. Tikšanās ar Krievijas transporta ministru M. Sokolovu un dalība “Transporta nedēļā”.

30.novembris – 1.decembris

Krievijas iekšlietu ministra I.Zubova dalība Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību augsta līmeņa stratēģiskā sanāksmē

14.novembris

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova konsultācijas Rīgā. V.Titova tikšanās ar ārlietu ministru E.Rinkeviču un satiksmes ministru U.Auguli.

26.oktobris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXXIII sēde Rīgā

25.oktobris

Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijas komisijas noslēguma pasākums Rīgā.

24.oktobris

Latvijas – Krievijas apvienotās darba grupas cīņai ar nelegālo migrāciju darba sanāksme Maskavā

19.-20.oktobris

Sadraudzības dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes sēde Rīgā

25.augusts

Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas vadītāja – vēstnieka I.Kļavas tikšanās ar Krievijas Federācijas Prezidenta īpašo pārstāvi starptautiskās sadarbības kultūras jautājumos M.Švidkoju

14.-15.augusts

14.augusts

27.-29.jūnijs

Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas septītā sēde Rīgā

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Sočos

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXXII sēde Maskavā

24.maijs

Latvijas  - Krievijas konsulārās konsultācijas Maskavā

17.maijs

Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupas 3.sēde Pleskavā

18.-20. aprīlis

Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra K.Ozoliņa dalība konferencē “Transrussia/TransLogistica 2017”

4.-6. aprīlis

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXXI sēde Rīgā

30. marts

24.februāris

27.janvāris

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Ekonomiskās sadarbības darba grupas sēde Maskavā

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča tikšanās ar Krievijas Federācijas Prezidenta īpašo pārstāvi starptautiskās sadarbības kultūras jautājumos M.Švidkoju

Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas Humanitārās sadarbības darba grupas līdzpriekšsēdētāju A.Vilcāna un J.Minakova tikšanās Maskavā

   

2016.gadā

19.-23. decembris

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXX sēde Maskavā

29.-30. novembris

Satiksmes ministra U.Auguļa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu

18. - 20. oktobris

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXIX sēde Rīgā

5. - 6. oktobris

Tatarstānas Republikas prezidenta R.Minnihanova darba vizīte Latvijā

2.-3. jūnijs

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Sočos

31.maijs - 3.jūnijs

Satiksmes ministra U.Augļa darba vizīte Sočos, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu un kompānijas “Krievijas dzelzceļš” prezidentu O.Belozerovu

31.maijs - 2.jūnijs

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVIII sēde Novgorodā

14.aprīlis

Satiksmes ministra U.Augļa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu

15.-17.marts

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVII sēde Rīgā

   

2015.gadā

14.-17.decembris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVI sēde Maskavā

13.-15.oktobris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXV sēde Rīgā

1.-2.oktobris

Satiksmes ministra A.Matīsa darba vizīte Sočos, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu.

4.-5.augusts

Zemkopības ministra J. Dūklava vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas Lauksaimniecības ministru A. Tkačovu

30.jūnijs-2.jūlijs

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXIV sēde Pleskavā

19.-21.maijs

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXIII sēde Rēzeknē

17.-19.marts

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXII sēde Maskavā

25.-27.februāris

Satiksmes ministra A. Matīsa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M. Sokolovu

12.janvāris 

Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Maskavā. Tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru S. Lavrovu un Starpvaldību komisijas Krievijas puses līdzpriekšsēdētāju, transporta ministru M. Sokolovu

   

2014.gadā

 

16.-18.decembrī

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXI sēde Rīgā

17.decembris

Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju konsultācijas par ES-Krievijas attiecību un drošības politikas jautājumiem Maskavā

15.decembrī

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova  konsultācijas Maskavā

28.-30.oktobrī

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XX sēde Maskavā

1.-3.jūlijs

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XIX sēde Daugavpilī

4.-5.jūnijs

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Rīgā

20.-22.maijs

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVIII sēde Pleskavā

28.marts

Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju konsultācijas par ES-Krievijas attiecību un drošības politikas jautājumiem

4.-6.marts

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVII sēde Rīgā

 

2013.gadā

5.-6.decembris

Latvijas un Krievijas kopīgās vēsturnieku komisijas III sēde

26.-28.novembris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVI sēde Maskavā

20.-21.novembris

Latvijas - Krievijas Starpvaldību komisijas sestā sēde Maskavā. Ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas ārlietu ministra S.Lavrova tikšanās. Ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas valdības priekšsēdētājas vietnieces O.Golodecas tikšanās.

12.-13.novembris

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Robežšķērsošanas vietu darba grupas II sēde

25.oktobris

Latvijas prezidenta A.Bērziņa tikšanās ar Krievijas prezidenta palīgu I.Levitinu

8.oktobris

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova konsultācijas Rīgā

24.jūlijs

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Ekonomiskās sadarbības darba grupas sēde Rīgā

5.-8.jūlijs

Krievijas valdības priekšsēdētāja vietnieces O.Golodecas darba vizīte Latvijā, tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu V.Dombrovski, izglītības ministru V.Dombrovski, kultūras ministri Ž.Jaunzemi- Grendi

1.-5.jūlijs

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XV sēde Gulbenes novadā

21.-22.jūnijs

Ekonomikas ministra D.Pavļuta un Krievijas rūpniecības un tirdzniecības ministra D.Manturova tikšanās Sanktpēterburgas ekonomiskā foruma ietvaros

12.-15.jūnijs

Krievijas Valsts Domes deputātu sadraudzības grupas vizīte Latvijā

5.jūnijs

Ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas ārlietu ministra S.Lavrova divpusējā tikšanās BJVP ārlietu ministru sanāksmes ietvaros Kaļiņingradā

13.-17.maijs

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XIV sēde Sebežā

18.aprīlis

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Maskavā

3.-5.aprīlis

Latvijas ekonomikas ministra D.Pavļuta vizīte Maskavā, „Latvijas dienas Krievijā” atklāšana un tikšanās ar Krievijas valdības priekšsēdētāja vietnieku A.Dvorkoviču

5.aprīlis

Latvijas un Krievijas premjerministru V.Dombrovska un D.Medvedeva tikšanās Sanktpēterburgā Baltijas jūras foruma ietvaros

12.-14.februāris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XIII sēdē Rīgā

6.-10.februāris

Kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes darba vizīte Maskavā

   

2012.gadā

9.decembris

Latvijas - Krievijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju ārlietu ministra E. Rinkēviča un Krievijas transporta ministra M. Sokolova tikšanās Rīgā

5.-6.decembris

Latvijas satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu, Krievijas transporta nedēļas ietvaros

26.novembris

Latvijas-Krievijas Vēsturnieku komisijas II sēde Rīgā

30.oktobris-2.novembris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XII sēde Maskavā

26.oktobris

Latvijas ekonomikas ministra D.Pavļuta tikšanās ar Krievijas enerģētikas ministru A.Novaku

30.maijs – 2.jūnijs

Latvijas satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu, „Stratēģiskās partnerības 1520” ietvaros

24.– 25.maijs

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XI sēde Rēzeknē

24.–25.aprīlis

Satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru I.Ļevitinu un Krievijas sakaru un masu komunikācijas ministru I.Ščogoļevu, „Transrussia 2012” ietvaros

1.marts

Ārlietu ministrijas politiskā direktora A.Razāna konsultācijas par daudzpusējiem jautājumiem ar Krievijas Ārlietu ministrijas Eiropas sadarbības departamenta direktoru I.Saltonovski Maskavā

14.-16.februāris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas X sēde Maskavā

12.-14.februāris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas IX sēdē Rīgā