Nīderlandes pilsētā Gaudā tiek atklāts latviešu mākslinieces Daces Sietiņas un Ukrainas bēgļu kopdarbs

16.09.2022. 16:38

Š.g. 15. septembrī Gaudas muzejā tika atklāts Nīderlandē dzīvojošās latviešu mākslinieces Daces Sietiņas mākslas kopdarbs ar kara Ukrainā rezultātā Gaudas pilsētā dzīvojošiem ukraiņiem ar nosaukumu “Manas dārgās bezdelīgas, izpletiet spārnus pār miera zemi” (My dear swallows, spread your wings upon the land of peace). Mākslas darbus atklāja Gaudas pilsētas mērs Pīters Verhūve (Pieter Verhoeve) kopā ar Ukrainas vēstnieku Nīderlandē Maksimu Konoņenko (Maksym Kononenko), kā arī Latvijas vēstnieces Nīderlandē Aigas Liepiņas dalību. Latvijas vēstniece atzīmēja un pateicās par nozīmīgo mākslinieces personīgo ieguldījumu starpkultūru saprašanās un sadarbības stiprināšanā, ko apstiprina arī ciešās un draudzīgās attiecības starp Gaudas pilsētas domes vadību un Latvijas vēstniecību Nīderlandē

Trīs mākslas darbos attēlota apspiestā Ukrainas pagātne, nežēlīgā tagadne un gaišā nākotne. Šis mākslas projekts īsteno mākslinieces Daces Sietiņas ideju, ka māksla ir universāla valoda, kas vieno cilvēkus un kurā iespējams attēlot vārdos neizsakāmo. Izvēloties mākslas stilu, māksliniece un viņas komanda iedvesmojās no ukraiņu tautas mākslinieces Marijas Primačenko (Maria Prymachenko) motīviem – naivā stila, kas ir ļoti populārs ukraiņu kultūrā. Darbi sākotnēji tapuši uz papīra un vēlāk pārnesti uz audekla.

Minētais mākslas projekts tapa šī gada augusta mēnesī Gaudas pilsētas interaktīvajā miera un brīvības muzejā “Libertum”, kas atbalsta vietējo kopienu savstarpēju saziņu un mijiedarbību, sekmē iejušanos un iekļaušanos jaunā vidē. Māksliniece Dace Sietiņa, dzīvodama Nīderlandē, aktīvi iesaistās Gaudas pilsētas projektos, izmantojot mākslas izteiksmes līdzekļus dažādu sociāla rakstura projektu īstenošanā.

Pasākuma ietvaros Latvijas vēstniece Nīderlandē kopā ar Ukrainas vēstnieku un Gaudas pilsētas mēru apmeklēja arī “Libertum” muzeju un jaunizveidoto Ukrainai veltīto memoriāla vietu pilsētā. Mākslas darbu izstāde norisinās Gaudas pilsētas 750. gadu jubilejas ietvaros.