Attīstības sadarbības politika

02.12.2014. 19:09

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS PROJEKTI 2010.GADĀ STARP LATVIJU UN MOLDOVU

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Laika posms Projekta īss apraksts Finansējums

Pieredzes apmaiņas projekts Moldovas tiesu sistēmas stiprināšanai

Ārlietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju un ar airBaltic atbalstu

11. – 14. 10. 2010.

Moldova

Pieredzes apmaiņas vizītē Rīgā uzturējās trīs Moldovas tiesu sistēmas pārstāvji. Programmas ietvaros notika tikšanās ar Augstākās tiesas, Tiesu administrācijas, Tiesnešu mācību centra, Rīgas Apgabaltiesas un citu iestāžu pārstāvjiem. Tika pārrunātas tālākas padziļinātas sadarbības iespējas.

807 LVL

Lekciju cikls Moldovas banku un finanšu sektora ekspertiem "Iespējamās reformas finanšu sektorā; Latvijas pieredze"

Latvijas Banku augstskolas Biznesa finanšu un pētniecības centrs

17. – 22. 01. 2010.

Moldova

Projekta ietvaros Latvijas Banku augstskolas Biznesa finanšu un pētniecības centrs nodrošināja lekciju kursu pieciem Moldovas ekspertiem banku un finanšu sektora jomā Rīgā.

Kursa ietvaros iekļauti šādus jautājumi - finanšu sektora aktualitātes Latvijā, kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēma, monetārā politika Latvijā, tikšanās ar FM un/vai FKTK speciālistiem, nodokļu likumdošana un procedūra Latvijā, iekšējās kontroles un audita sistēma Latvijā, netīrās naudas legalizācijas novēršanas likumdošana un uzraudzības prakse, vērtspapīru tirgus attīstība Latvijā.

2670 LVL

2008.gadā īstenotie projekti

Vairāk informācijas par attīstības sadarbības projektiem