Informācija darba meklētājiem un studentiem

04.12.2023. 14:09

Kas jāņem vērā, interesējoties par darba iespējām Apvienotajā Karalistē

Kopš  2021. gada 1. janvāra ieceļot Apvienotajā Karalistē (AK), lai strādātu vai studētu, var tikai ar vīzu. Piedāvājums doties peļņā uz AK bez vīzas varētu liecināt par nelegālu nodarbinātību vai krāpniecību.

  • No 2021. gada 1. janvāra ir beigusies brīva personu kustība starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, un AK ir spēkā uz punktiem balstīta imigrācijas sistēma The UK's points-based immigration system: an introduction for employers (accessible version) - GOV.UK (www.gov.uk).
  • Lai ieceļotu dzīvošanai AK ilgtermiņā, strādāšanai vai studijām, nepieciešams pieteikties vīzai. Vīzas izsniegšana ir par maksu. Piesakoties un saņemot vīzu, papildus jāmaksā arī par tiesībām izmantot AK veselības aprūpes sistēmas (NHS) pakalpojumus (imigrācijas veselības nodoklis - Immigration Health Surcharge).
  • Jaunā imigrācijas sistēma ir balstīta punktos - kopā jāsavāc 70 punkti, kas sastāv no dažādām prasībām, piemēram, darba piedāvājums no akreditēta darba devēja, apstiprinājums no akreditētas augstskolas, angļu valodas zināšanām, algas apmēra, u.c.

Informācija studentiemStudy in the UK - GOV.UK (www.gov.uk).

Informācija darba ņēmējiemWork in the UK - GOV.UK (www.gov.uk).

Latvijas valstspiederīgie, kuri plāno doties darba meklējumos uz Gērnsiju, noderīgu informāciju var sameklēt Gērnsijas valdības mājas lapās: https://www.gov.gg/eunationalsbrexithttps://www.gov.gg/immigration.

Ja esiet pieņēmuši lēmumu doties uz Apvienoto Karalisti

Saņemiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) papildus brīvprātīgajai polisei Nacionālajā veselības dienestā (NVD). EVAK ir izmantojama gadījumā, ja uzturaties Lielbritānijā īstermiņā, ne ilgāk par 3 mēnešiem. Nodrošinieties ar finanšu rezervēm (vismaz 500-1000 EUR) pirmajām dienām.  Atstājiet naudas rezerves savā bankas kontā Latvijā. Apvienotajā Karalistē ārvalstnieks bankas kontu var atvērt tikai tad, ja ir reģistrēta dzīvesvieta un regulāri ienākumi.

Cita svarīga informācija darba un dzīves gaitām Apvienotajā Karalistē

AK valsts iestādēm, mājokļu izīrētājiem un darba devējiem ir tiesības veikt ES pilsoņu imigrācijas statusa pārbaudi, lai pārbaudītu personas tiesības likumīgi uzturēties, strādāt un saņemt AK iestāžu sniegtos pakalpojumus. View and prove your immigration status (eVisa) - GOV.UK (www.gov.uk).

Informāciju par tiesībām uzturēties un strādāt Apvienotajā Karalistē varat iegūt Iekšlietu ministrijas mājas lapāSākot darba attiecības, jāsaņem Sociālās apdrošināšanas numurs (NIN-National Insurance number)Lai pieteiktos šim numuram, sazinieties ar Jobcentre Plus: Apply for a National Insurance number.

Pēc padoma sarežģītā situācijā varat vērsties tuvākajā Iedzīvotāju konsultāciju biroja (Citizens Advice Bureau) nodaļā. Iedzīvotāju konsultāciju birojs sniedz konfidenciālas bezmaksas juridiskas konsultācijas dažādos jautājumos, tajā skaitā dzīvošanas un nodarbinātības jautājumos. Iedzīvotāju konsultāciju biroja nodaļas atrodamas lielākajā daļā pilsētu.

Ja Jūs esat nodarbināti lauksaimniecības, dārzkopības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas produktu un dzērienu iepakošanas un pārstrādes sektorā, tad pēc palīdzības un padoma var vērsties Vidutāju un strādnieku ekspluatācijas pārvaldē (Gangmasters & Labour Abuse Authority).

Ja rodas nopietni sarežģījumi darba attiecībās, pēc palīdzības jāvēršas tuvākajā policijas iecirknī. Ja domājat, ka esat apkrāpts, Jūs vai citus strādniekus ekspluatē vai nepienācīgi izturas pret Jums, vērsieties tuvākajā policijas iecirknī. Policija Lielbritānijā ir atsaucīga, tā uzklausīs Jūsu problēmu, nepieciešamības gadījumā nodrošinās tulku. Tuvākā policijas iecirkņa atrašanās vietu meklējiet vietējā uzziņu katalogā vai zvanot uz tālruni 101. Ārkārtas gadījumos zvaniet policijai uz tālruni 999.

Daudzās darbavietās ir arodbiedrības (Trade Unions), tās pārstāv attiecīgajā darbavietā nodarbināto cilvēku tiesības. Šīs tiesības ietver: tiesības saņemt valstī noteikto minimālo algu, tiesības uz pārtraukumiem, atvaļinājumu un samaksu par atvaļinājumu, tiesības uz veselības aizsardzību un darba drošību, tiesības iesaistīties apvienībā, tiesības uz aizsardzību pret netaisnu diskrimināciju u.c. Plašāku informāciju par tiesībām, kā arī kontaktinformāciju iespējams atrast Arodbiedrību savienības mājas lapā.

Informācija par pabalstiem un pensijām - pabalstiem personām darbaspējīgā vecumā, kā arī par vecuma pensijām, invaliditātes pabalstiem, bērnu pabalstiem (bērna piedzimšanas pabalsts, dzemdību atvaļinājums) u.tml. atrodama Apvienotās Karalistes Darba un pensiju lietu ministrijas (Department for Work and Pensions) mājas lapā.

Informāciju par nodokļiem, nodokļu atlaidēm, ienākuma nodokļa atmaksu, bērnu pabalstiem, pensiju shēmām, uzņēmumu ienākuma nodokli, PVN, muitas nodokli, akcīzes nodokli, kā arī aktuāla informācija pašnodarbinātajām personām atrodama Apvienotās Karalistes Valsts ieņēmumu dienesta (HM Revenue and Customsmājaslapā.

Vietējo pašvaldību bibliotēkās (Library) ir pieejama dažāda rakstura informācija - gan bezmaksas interneta pakalpojumi, gan informācija par dažādu kursu iespējām, gan cita noderīga informācija par Jūsu dzīvesvietas apkārtnē notiekošo.

Informācija par iespējām un veidiem, kā saņemt juridiska rakstura konsultācijas vai juridisku palīdzību Apvienotajā Karalistē pieejama Legal Aid Agency mājaslapā.

Ja starp jums un jūsu darba devēju radies strīds, kas nav atrisināms, jūs varat iesniegt sūdzību darba tribunālā (Employment Tribunal). Informācija par darba tiesībām Apvienotajā Karalistē.