Diasporas brīvprātīgo organizāciju pārstāvju sanāksme Oslo

10.05.2023. 15:12

 

2023.05.06 1

 

6.maijā Latvijas vēstniecībā Norvēģijā uz pirmo Diasporas organizāciju vadītāju sanāksmi pulcējās 30 latviešu diasporas Norvēģijā organizāciju vadītāji un aktīvisti.

Diasporas organizāciju pārstāvji diskutēja par gadu gaitā paveikto un plāniem nākotnē. Tika pārrunāti ikdienas darba izaicinājumi un meklētas iespējas sadarbībai nākotnē ar mērķi stiprināt kopības sajūtu starp Norvēģijā dzīvojošajiem latviešiem.  

Diasporas organizācijas uzrunāja Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) vadītājs Pēteris Blumbergs un Eiropas Latviešu asociācijas (ELA) pārstāves Justīne Krēsliņa un Vita Kalniņa, iepazīstinot ar plašāku skatījumu uz diasporas jautājumiem Eiropā un pasaulē, kā arī pieejamo atbalstu diasporas organizācijām.

Vēstniecība saka lielu paldies par pašaizliedzīgo darbu un neizsīkstošo diasporas aktīvistu radošumu, kas kalpo par pamatu Latvijas kultūras popularizēšanas un latviskās identitātes stiprināšanai Norvēģijā.