Pateicība Latvijas goda konsulam Stavangerē!

17.11.2023. 16:18

Šī gada 14. novembrī Latvijas vēstnieks Norvēģijā Mārtiņš Klīve pasniedza Ārlietu ministrijas atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu divpusējo attiecību ar Norvēģiju veicināšanā ilgadīgajam Latvijas goda konsulam Stavangerē Hokonam Tranbergam. 

Pēc 18 gadiem goda konsula amatā, 14. deembrī Hokons Tranbergs beigs pildīt goda konsula pienākumus. Tranbergs bijis nozīmīgs atbalsts sadarbības veicināšanai ar Rogalandes apgabalu un sniedzis neatsveramu palīdzību Latvijas diasporai Stavangerē.

 Hakon Tranberg