Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūse sveic Stokholmas latviešu skolas 2023. gada izlaiduma klasi

27.05.2023. 17:38
Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūse sveic Stokholmas latviešu skolas 2023. gada izlaiduma klasi

Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūse 2023. gada 27. maijā ar savu klātbūtni  pagodināja  Stokholmas latviešu skolas mācību gada noslēgumu un 2023. gada izlaidumu.

Vēstniece savā uzrunā apsveica absolventus, kā arī pateicās skolas vadībai, skolotājiem, absolventu ģimenēm par atbalsta sniegšanu. Tāpat paldies tika teikts par ieguldīto darbu, motivējot jauniešus apmeklēt regulāri Stokholmas latviešu skolu sestdienās.

Vēstniece aicināja Stokholmas latviešu skolas dalībniekus piedalīties šogad valsts neatkarības atjaunošanas dienā Latvijas vēstniecības Zviedrijā un Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnes Čakstes izsludinātā fotokonkursā ”Brīvība. Neatkarība. Demokrātija.”, kas noslēgsies Valsts svētku nedēļā. Fotokonkursu rīko Zviedrijas latviešu apvienība.

2023. gada Stokholmas latviešu skolas septiņi absolventi ir Alvīns Larss Johansons, Aleksandrs Carlshamre, Alise Elza Kļaviņa, Anna Irēna Kļaviņa, Oskars Bartletts, Taiga Gunvor Ieva Neimane Lindsjö un Uvis Urtāns. Izlaiduma klases skolotāja ir Lilita Zaļkalne.

Stokholmas latviešu skola bērnu skaita ziņā šobrīd ir lielākā latviešu diasporas skola ārpus Latvijas, kura darbojas ilgāk kā 70 gadus. Vēstniece pauda gandarījumu par skolas rīkotajiem saturiskajiem pasākumiem un aktivitātēm, uzturot ciešu saikni ar Latviju, latviešu valodu, kultūru un tradīcijām. Pēdējā tāda bija 20. maijā, kad Zviedrijā esošie latviešu skolas skolotāji uzņēma aptuveni 50 diasporas skolotājus pirmajā konferencē “Skolotājs ir Personība” no Dānijas, Itālijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas, Spānijas un Vācijas.

Sīkāk par skolu: šeit