Vēstniece Ilze Rūse apmeklē Kalmāras lēni un atklāj jauno goda konsulātu Kalmārā

29.05.2023. 16:39
Vēstniece Ilze Rūse apmeklē Kalmāras lēni un atklāj jauno goda konsulātu Kalmārā

No 2023. gada 28. līdz 30. maijam Latvijas vēstniece Zviedrijā apmeklē Kalmāras lēni, lai popularizētu Latvijas vārdu Kalmāras lēnē, kā arī pārrunātu aktualitātes reģiona drošībā, ekonomikā un enerģētikā, kā arī vēsturisko saikņu nozīmīgumu mūsdienās.

28. maijā Ēlandē vēstniece tikās ar latviešu izcelsmes arhitektu Jāni Kursi. Ēlande ir nozīmīga ar to, ka Sandbijā notiek latviešu bērnu ikgadējās nometnes jau kopš 1947. gada.

29. maijā vēstniece atklāja Latvijas goda konsulātu jaunās telpās, jo kopš 2022. gada Latvijas goda konsula pienākumus Kalmāras lēnē pilda Hokans Brīnelsons (Håkan Brynielsson). Kalmāras apmeklējuma laikā vēstniece tikās ar lēņa gubernatoru Allanu Vidamnu (Allan Widman), Kalmāras pilsētas mēru Juhanu Pērsonu (Johan Persson) un Kalmāras pilsētas domē sniedza prezentāciju par Latviju, raksturojot Latvijas un Zviedrijas divpusējās attiecības un sadarbību. Lai pārrunātu vēsturisko sadarbību, vēstniece viesojās Kalmāras lēnes muzejā, kur tikās ar muzeja direktoru Ērjanu Mulanderu (Őrjan Molander). Īpaša sasaiste Latvijai ir ar Kalmāras bibliotēku, kurā glabājas Rīgas Jezuītu kolēģijas grāmata “Universa Medicina”, kura izdota 1577. gadā. Grāmata nonākusi Zviedrijā 1621.gadā. Upsalas Universitātes bibliotēkā glabājas plašs kolēģijas grāmatu krājums, kurš ir virtuālā veidā atgriezts atpakaļ Rīgā. Lēnes pilsētā Nībrū vēstniece apmeklēja uzņēmumu "Zero", kurš specializējies apgaismojuma tehnoloģijās. 

30. maijā vēstniecei plānota tikšanās ar Lineusa Universitātes rektora vietnieci profesori Annu-Šarloti Larsoni (Ann-Charlotte Larsson), kā arī vizītes turpinājums Oskarshamnā.

Reģionālajā vizītē Kalmāras lēnē piedalījās vēstniecības padomniece Signe Jansone, LIAA Pārstāvniecības Zviedrijā vadītājs Valters Jēkabsons un LIAA pārstāvis eksporta veicināšanas jautājumos Toms Sudrabs.