Par ieguldījumu divpusēja Zviedrijas-Latvijas fonda veidošanā Anderšs Ljunggrēns saņem Latvijas apbalvojumu

25.08.2023. 20:00

2023.gada 25.augustā vēstniece Ilze Rūse pasniedza ārlietu ministra atzinības rakstu Zviedrijas-Latvijas sadarbības fonda valdes priekšsēdētāja vietniekam Anderšam Ljunggrēnam (Anders Ljunggren) par nozīmīgo ieguldījumu Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda izveidošanā un tā darbības īstenošanā.

Pasākumā piedalījās Latvijas-Zviedrijas sadarbības fonda pārstāvji, jauno līderu programmas dalībnieki un Zviedrijas ĀM pārstāvji. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Saeimas priekšsēdētājs E.Smiltēns, kurš šajās dienās uzturas darba vizītē Zviedrijā, lai piedalītos NB 8 parlamentu vadītāju sanāksmē.

Zviedrijas-Latvijas sadarbības fonds tika izveidots 2018.gada 26.maijā, tas bija mērķtiecīga un ilgstoša sagatavošanas darba rezultāts, kura iniciatīva pieder Anderšam Ljunggrēnam. Fonda galvenais mērķis ir sekmēt Latvijas un Zviedrijas sadarbību, veicinot savstarpēju kontaktu, zināšanu un informācijas apmaiņu starp abu kaimiņvalstu iedzīvotājiem ar mērķi veicināt sociālo saliedētību, tai skaitā popularizējot latviešu valodu Zviedrijā un zviedru valodu Latvijā, radošumu, inovācijas un uzņēmējdarbību, īpašu uzmanību veltot jauniešu apmaiņas programmām.

Pateicoties Ljunggrēna zināšanām, entuziasmam un pašaizliedzībai, fonds laika gaitā paplašinājās un tika izveidotas papildus programmas jauniešu apmaiņai Young Professionals Programme. Šī programma apvieno aktīvus jauniešus vecumā no 20-35 gadiem ar līdera spējām, dodot iespēju piedalīties diskusijās ar dažādiem augsta līmeņa ekspertiem.