vēstniecība aicinā pie sevis Stokholmas Latviešu skolas vecāko klašu audzēkņusuz Zviedrijas latviešu literatūras izlases “Skat, skatt!” grāmatas atvēršanas pasākumu

19.02.2024. 17:04
vēstniecība aicinā pie sevis Stokholmas Latviešu skolas vecāko klašu audzēkņusuz Zviedrijas latviešu literatūras izlases “Skat, skatt!” grāmatas atvēršanas pasākumu

2024.gada 17.februārī vēstniecība uzņēma pie sevis Stokholmas Latviešu skolas vecāko klašu audzēkņus, iepazīstinot tos ar vēstniecības darbu un Latvijas valsts vēsturi, kā arī notika Zviedrijas latviešu literatūras izlases “Skat, skatt!” grāmatas atvēršanas pasākums. Klātesošos uzrunāja Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūse, kura savā runā uzsvēra, ka grāmatā dažu iekļauto autoru vārdi varbūt bija mazāk zināmi 90 gadu Latvijā, bet viņu ieguldījums Latviskās identitātes pastāvēšanā Zviedrijā ir bijis nenovērtējams.

Jaunajā Zviedrijas latviešu literatūras izlasē “Skat, skatt!” pārstāvēti deviņi latviešu rakstnieki un dzejnieki, kuru dzīve un darbs dažādos laikos un veidos ir cieši saistīti ar Zviedriju: Kārlis Skalbe, Alfreds Dziļums, Andrejs Eglītis, Veronika Strēlerte, Anna Dagda, Dzintars Sodums, Juris Kronbergs, Pāvils Johansons, Juris Rozītis. Grāmatā iekļauti prozas darbu fragmenti un dzeja, kā arī īsi stāsti vienkāršā valodā, kas sniedz ieskatu katra literāta dzīvē.

Izlasi un stāstus par literātiem ir sagatavojusi Stokholmas latviešu skolas skolotāja Signe Rirdance. Grāmatas dizainu veidojusi māksliniece un skolas pārzine Agnese Blaubārde. Grāmatā izmantoti Stokholmas latviešu skolas bērnu zīmējumi. Grāmatas izdevējs ir Zviedrijas latviešu kultūras fonds SKAT.