Informācija ceļotājiem ar autotransportu

10.01.2020. 12:21

No 1. decembra līdz 31. martam visiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti ceļu satiksmē Zviedrijā, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām ar šādu marķējumu: M + S, M-S, M. S, M & S, MS vai Mud un Snow.

Zviedrijā ir  spēkā transportlīdzekļu sastrēgumu nodeva Stokholmā (Stockholm) un Gēteborgā (Göteborg). Sastrēguma nodeva Stokholmā ir jāmaksā ne tikai par iebraukšanu  pilsētas centrā, bet arī, izmantojot Stokholmas apvedceļu E4/Essingeleden.

Sundsvalā (Sundsvall) un Mūtalā (Motala) tiek piemērota infrastruktūras nodeva par tiltu lietošanu.

Sastrēguma un infrastruktūras nodevas tiek iekasētas automātiski. Iebraucot kontroles noteiktajā teritorijā, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme tiek fotografēta un tās fotoattēls autotransporta identifikācijai tiek attiecīgi nosūtīts Zviedrijas Transporta pārvaldei. Ja transportlīdzeklis ir reģistrēts ārvalstīs, Zviedrijas Transporta pārvalde sadarbojas ar attiecīgo iestādi konkrētajā  transportlīdzekļa reģistrācijas valstī. Šajā gadījumā īpašnieks rēķinu saņem no savas valsts atbildīgās transportlīdzekļu reģistrācijas institūcijas.

Detalizēta informācija latviešu valodā par ceļu nodevām pieejama Zviedrijas Transporta pārvaldes (Transportstyrelsen) mājaslapā:

http://transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Latvijas-Latvian/.