Pases un personas apliecības (eID) noformēšana

12.02.2024. 12:09

Latvijas vēstniecībā Zviedrijā personas var vērsties, lai noformētu pieteikumu jauna personu apliecinošu dokumenta – pases un/vai personas apliecības (eID) saņemšanai.*

Personu apliecinošu dokumentu noformēšana un saņemšana ar vēstniecības starpniecību parastajā kārtībā aizņem 5 nedēļas, steidzamā kārtībā – 3 nedēļas.

Personām no 15 gadu vecuma, mainot esošo personu apliecinošu dokumentu, kā obligāts dokuments jāformē eID karte. Savukārt pase ir izvēles dokuments, kas tiek noformēts pēc vēlmes. 

Pieraksts

Apmeklētāji vēstniecībā pases/eID noformēšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Pierakstu jāveic elektroniskajā pieraksta sistēmā.

Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja personu apliecinošs dokuments tiks izgatavots bērnam, pierakstu jāveic tikai bērnam. Vecāks var pavadīt bērnu bez atsevišķa pieraksta!

Nodevas (no 2024. gada 12. februāra)

Nodeva par pases noformēšanu: pieaugušajiem - 100 EUR (3 nedēļas) vai 74 EUR (5 nedēļas), bērniem līdz 20 gadu vecumam, kā arī pensionāriem un I vai II grupas invalīdiem - 70 EUR (3 nedēļas) vai 55 EUR (5 nedēļas).

Nodeva par eID kartes noformēšanu: pieaugušajiem - 70 EUR (3 nedēļas) vai 55 EUR (5 nedēļas), bērniem līdz 20 gadu vecumam, kā arī pensionāriem un I vai II grupas invalīdiem - 55 EUR (3 nedēļas) vai 45 EUR (5 nedēļas).

Nodeva par pases un eID kartes noformēšanu vienlaikus: pieaugušajiem - 130 EUR (3 nedēļas) vai 89 EUR (5 nedēļas), bērniem līdz 20 gadu vecumam, kā arī pensionāriem un I vai II grupas invalīdiem - 85 EUR (3 nedēļas) vai 60 EUR (5 nedēļas).

Nodevu par personu apliecinošu dokumentu noformēšanu jāmaksā ar bankas karti apmeklējuma laikā. Skaidras naudas norēķini nav iespējami.

Nepieciešamie dokumenti

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo Zviedrijā un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Zviedrijā. Saņemot pakalpojumu, dzīvesvietas adresi Zviedrijā ir iespējams norādīt arī uz vietas vēstniecībā, aizpildot iesniegumu.

Lai saņemtu pakalpojumu, vēstniecībā jāierodas personīgi (arī bērniem), jāiesniedz sava Latvijas pase/eID karte vai policijas izziņa par dokumenta zudumu.

eID karte un pase ir valsts īpašums, tāpēc tos pēc derīguma termiņa beigām ir aizliegts iznīcināt un ir jānodod!

Bērniem līdz 5 gadu vecumam jāiesniedz 1 fotodarbnīcā uz balta fona uzņemta krāsaina fotogrāfija (35mm x 45mm).

Ja jauna pase/eID karte tiek noformēta sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu, tad pirms ierašanās vēstniecībā par izmaiņām jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kura veiks ziņu aktualizāciju Fizisko personu reģistrā.

Dokumentu saņemšana

Sagatavotus personu apliecinošus dokumentus jāsaņem personīgi vēstniecībā, veicot pierakstu. Bērnu personu apliecinošus dokumentus var saņemt viens no vecākiem, kurš ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, bez bērna klātbūtnes.

Bērniem no 14 gadu vecuma savus personu apliecinošus dokumentus jāsaņem personīgi.

Dokumentus ir iespējams saņemt arī pa pastu ierakstītā sūtījumā. Papildu nodeva par dokumentu nosūtīšanu ir 10 EUR par katru personu. 

Vēršam uzmanību, ka dokumentu saņemšanai pastā jāuzrāda derīgs Zviedrijas vai Latvijas ID dokuments.

Papildu informācija

Papildu informācija par pasu/eID noformēšanu pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/personu-apliecinosu-dokumentu-noformesana

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.