Paziņošana par laulības noslēgšanu/šķiršanu vai vārda/uzvārda maiņu

21.09.2023. 11:13

Ja Zviedrijā noslēgta vai šķirta laulība, vai arī mainīts vārds/uzvārds, par to jāsniedz ziņas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kura veiks ziņu aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā.*

Dokumentus jānosūta pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. 

Papildu informācija PMLP mājaslapā: https://www.pmlp.gov.lv/lv/zinu-sniegsana-par-izmainam-fizisko-personu-ieklautajas-zinas-kas-izdaritas-arvalsts-institucijas

Ja dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vēlaties nosūtīt ar vēstniecības starpniecību, nepieciešams samaksāt konsulāro nodevu 40 EUR apmērā. Maksājuma rekvizītu saņemšanai nepieciešams sazināties ar vēstniecību rakstot uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums
  • izraksts no Iedzīvotāju reģistra (personbevis) no Zviedrijas nodokļu pārvaldes Skatteverket. Personbevis no Skatteverket jāiesniedz angļu valodā, tam jābūt apliecinātam ar zīmogu un amatpersonas parakstu. Ja mainīts uzvārds, izrakstā jābūt norādītam gan jaunajam gan vecajam uzvārdam. Laulību noslēgšanas gadījumā izrakstā jābūt iekļautām ziņām par laulāto. Laulību šķiršanas gadījumā papildu jāpievieno tiesas lēmums un tā tulkojums latviski. Izrakstu no Zviedrijas nodokļu pārvaldes var pasūtīt iestādes mājaslapā, un tas tiek nosūtīts uz jūsu Zviedrijā deklarēto dzīvesvietu skatīt šeit;
  • ja laulības škiršanas vai noslēšanas gadījumā tiek mainīts uzvārds papildu jāpievieno Skatteverket izdots dokuments - Namn registerutdrag, kurā norādīts iepriekšējais un jaunais vārds un uzvārds, kā arī vārda un uzvārda maiņas datums. Dokuments tiek izdots zviedru valodā un tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Tulkojumu var veikt jebkura privātpersona, uz tulkojuma izdarot apliecinājumu "TULKOJUMS PAREIZS", vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), apliecinājuma vietas nosaukums, datums un paraksts;

  • personu apliecinošā dokumenta (pases vai eID kartes) kopija, uz kuras personai ir jāizveido apliecinājums "KOPIJA PAREIZA",  jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, datums, paraksts”;
  • ja dokumenti tiek nosūtīti ar vēstniecības starpniecību - dokuments, kas apliecina 40 EUR konsulārās nodevas par dokumentu pārsūtīšanu samaksu - bankas pārskaitījuma kopija

Vēršam uzmanību, ka vārda/uzvārda maiņas gadījumā pēc ziņu aktualizēšanas Fizisko personu reģistrā esošie Latvijas personu apliecinoši dokumenti kļūst ceļošanai nederīgi un tie ir jānomaina. Jaunu personu apliecinošu dokumenta noformēšana vēstniecībā aizņem 3-5 nedēļas.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.