Vēstnieks Andris Teikmanis Austrālijā aicina atvērt reģionālo vēstniecību Latvijā

15.10.2014. 15:48

Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis, apmeklējot darba braucienā Austrāliju, šodien tikās ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu abu valstu divpusējās attiecības, kā arī informētu par prioritātēm prezidentūras ES Padomē laikā.  Abas puses atzīmēja esošo pozitīvo sadarbību divpusējo jautājumu jomā, īpaši izceļot kopīgo aktīvo rīcību Pītera (Pētera) Grestes lietā, kā arī labo sadarbību starptautiskajās organizācijās. Tikšanos laikā tika pārrunāti arī aktuālie starptautiskie jautājumi, no kuriem Ukrainas un Krievijas konflikta tēma bija viena no nozīmīgākajām.

Vēstnieks atzīmēja Latvijas vēlmi veicināt ekonomisko sadarbību, norādot, ka pašreiz nelielais savstarpējās tirdzniecības apjoms neatspoguļo pastāvošo potenciālu. Vēstnieks akcentēja ekonomisko sakaru veicināšanas nozīmi divpusējo jautājumu kontekstā un iesniedza Austrālijas pusei dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanas līguma projektu, kā arī aicināja organizēt tirdzniecības misiju uz Latviju. Austrālijai tika iesniegti arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sagatavotie investīciju projektu piedāvājumi. Puses pārrunāja arī citu saskaņošanas procesā esošo līgumprojektu virzību.

Austrālija aicināja atvērt Latvijas diplomātisko pārstāvniecību Kanberā. Vēstnieks informēja, ka tiek plānota vēstniecības atvēršana tuvāko gadu laikā. A. Teikmanis aicināja apsvērt Austrālijas reģionālās vēstniecības atklāšanu Rīgā.

Austrālijā A. Teikmanis apmeklē Kanberu, Sidneju, Brisbenu un Kērnsu. Brisbenā, Kērnsā un Kanberā notika tikšanās ar latviešu diasporas pārstāvjiem. Vēstnieks tikās arī ar biznesa organizāciju pārstāvjiem un Austrālijas parlamenta deputātiem, tai skaitā ar Ārlietu, aizsardzības un tirdzniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju Terēzi Gambaro (Teresa Gambaro).

2015. gada pirmajā pusgadā, kad Latvija būs prezidējošā valsts ES Padomē, sadarbībā ar Austrālijas Ārlietu ministriju, Eiropas Savienības delegāciju un latviešu kopienām tiek plānoti vairāki informatīvi un kultūras pasākumi, tā iepazīstinot Austrālijas iedzīvotājus ar Latviju un tās kultūru.