Latvijas diasporas skolu pārstāvji piedalās Eiropas Valodu dienā Londonā

26.09.2023. 19:09
Latvijas diasporas skolu pārstāvji piedalās Eiropas Valodu dienā Londonā

26.septembrī Latvijas diasporas skolu pārstāvji piedalās Eiropas Padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības (ES) delegācijas Londonā organizētajā pasākumā “Eiropas valodu izglītības veicināšana Apvienotajā Karalistē (AK)”.

Pasākuma mērķis ir palielināt izpratni par valodu daudzveidību Eiropā, veicināt kultūras mantojumu un valodu daudzveidību, mudināt visu vecuma grupu pārstāvjus mācīties valodas, veicināt rakstisko un mutisko tulkošanu, kā arī popularizēt citas ar valodu saistītās profesijas.

Eiropas Valodu dienā Eiropas mājā Londonā piedalās 20 ES dalībvalstis. Latvijas delegāciju no diasporas skolām AK pārstāv Dace Ali no Londonas latviešu skolas un Kristīne Volodka, Ineta Miķelsone no Dārbijas latviešu skolas.

Latvijas vēstniecība pateicas skolu pārstāvjiem par dalību pasākumā, kā arī novērtē līdzšinējo sadarbību ar visām diasporas skolām AK. Atbalsts Latvijas diasporas skolām un latviešu valodas mācīšanai ir svarīgs latviskās izglītības un identitātes stiprināšanai ārpus Latvijas.

Vairāk informācijas par Eiropas Valodu dienu Eiropas Komisijas mājaslapā: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/translation/edl_en