Latvijas vēstniecība piedalās iniciatīvā “Vēstniece uz dienu” ANO Starptautiskās meiteņu dienas (International Day of the Girl Child) ietvaros

11.10.2023. 18:41

Latvijas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (AK) piedalās Dzimumu līdztiesības draugu grupā[1], kas  dibināta 2022. gadā. Atzīmējot 11.oktobri, kas ir ANO Starptautiskā meiteņu diena un pārstāvot Dzimumu līdztiesības draugu grupu, Latvijas vēstniecība AK piedalās iniciatīvā “Vēstniece uz dienu” (Ambassador for a Day). Vēstniecība uzņem pie sevis AK Bristoles universitātes bioķīmijas studenti Hemlata Pant, lai iepazīstinātu gan ar vēstniecības darbu, gan ar Latvijas vēstnieces Ivitas Burmistres ikdienas darba pienākumiem.

Studentes izvēlē vēstniecība sadarbojās ar nevalstisko organizāciju Sutton Trust, kas ar dažādiem projektiem atbalsta sociālo mobilitāti visā AK, tai skaitā desmitiem tūkstošu jauniešu. H.Pant ir bioķīmijas studente, kura interesējas par zinātni, kā arī komunikācijas un sociālo mediju jomu. H.Pant, atbildot uz jautājumu par iespaidiem par šo dienu, atzīmē, ka “katrs šīs dienas notikums ir sniedzis piepildījumu un gandarījumu”.

Dienas laikā H.Pant iepazinās ar Latvijas vēstnieces un vēstniecības ikdienu, kā arī pavadīja vēstnieci uz tikšanos ar AK ārlietu ministrijas (Foreign, Commonwealth & Development Office Office) Baltijas un Ziemeļvalstu politikas nodaļas pārstāvjiem. Jaunietei bija iespēja tikties arī ar Bangladešas Augsto komisāri AK Said Muna Tasneem, kura šobrīd ir Londonas “Sievietes diplomātijā” tīkla (Women in Diplomacy Network) prezidente. Jāatzīmē, ka Latvijas vēstnieces Ivitas Burmistres prezidentūra šajā platformā bija 2022. gada jūlijā-decembrī, tās laikā tika organizēts pasākums par sieviešu iesaistes zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) tematiku Londonas Zinātnes muzejā.

Latvijas vēstniece Ivita Burmistre iepazīstināja studenti ar Latvijā esošajām iniciatīvām kā Riga Tech Girls, Women4IT, She Can Do IT u.c., kuras iedrošina meitenes pievērsties eksaktajām zinātnēm, kā arī interesēties par karjeras iespējām inženierzinātņu, dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā.

Dienas gaitā tika organizēta arī tiešsaistes saruna ar AK vēstnieku Latvijā Polu Bramelu (Paul Brummell), kurā piedalījās arī britu vēstnieka “ēnas” no Latvijas. Diena noslēdzās ar kopīgu pasākumu visiem iniciatīvas dalībniekiem Somijas vēstnieka rezidencē.

Šogad iniciatīvā “Vēstniece uz dienu” piedalās vairāku valstu vēstniecības AK: Islandes, Jaunzēlandes, Nīderlandes, Slovēnijas, Somijas, Šveices, Zviedrijas.

Sieviešu tiesību un iespēju veicināšana ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm starptautiskajās organizācijās, arī kandidējot uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts vietu 2025.gada vēlēšanās uz 2026.-2027.gadu.

Foto autors: Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē


[1] Dzimumu līdztiesības draugu grupas (Austrālijas, Kanādas, Dānijas, Somijas, Gruzijas, Islandes, Kenijas, Korejas Republikas, Latvijas, Nīderlandes, Jaunzēlandes, Ziemeļmaķedonijas, Norvēģijas, Meksikas, Slovēnijas, Zviedrijas, Šveices, Apvienotās Karalistes, ASV) kopīgā apņemšanās ir veicināt dzimumu līdztiesību un sieviešu un meiteņu iespēju veicināšanu, apmainoties ar labākajām praksēm un attīstot kopīgas iniciatīvas. Draugu grupas dalībniekus vieno kopīgi parakstīts apliecinājums personīgi apņemties savā darbā vērst īpašu uzmanību uz sieviešu, īpaši tādu, kuras ir savu karjeru sākumposmā, profesionālo iespēju veicināšanu.