Paziņošana par Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanu

19.05.2022. 15:53

Latvijas valstspiederīgajiem jāsniedz ziņas Fizisko personu reģistram par Apvienotās Karalistes vai jebkuras citas valsts pilsonības iegūšanu 30 dienu laikā. 

Lai paziņotu par Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanu:

  • personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums;
  • jānokopē dokuments, kas apliecina britu pilsonību (piemēram, pase vai naturalizācijas sertifikāts);
  • jānokopē Latvijas pilsoņa pase un/ vai eID karte;
  • minētais iesniegums un dokumenta kopija jānosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pa pastu (Čiekurkalna 1. līnija 1, korp. 3, Rīga, LV-1026, Latvija).

Ja britu pilsonība ir reģistrēta personai, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tad iesniegumu aizpilda un paraksta viņas likumiskais pārstāvis.

Saskaņā ar Pilsonības likumu, ja Latvijas pilsoni saskaņā ar ārvalsts likumiem var vienlaikus uzskatīt arī par attiecīgās ārvalsts pilsoni, tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr. 412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.