Latvijas Republikas valsts svētku dienas

02.12.2014. 19:09

Vēstniecība ir slēgta Latvijas svētku dienās:

1.janvārī Jaungada dienā
Lielajā piektdienā, Pirmajās un Otrajās Lieldienās
1. maijā Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā. Darba svētkos
4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā
23. jūnijā Līgo dienā un 24.jūnijā – Jāņu dienā
18.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
24. decembrī Ziemassvētku vakars
25. un 26. decembrī Pirmajos un Otrajos Ziemsvētkos
31. decembrī Vecgada dienā
* ja svētku dienas — 4.maijs un 18.novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.