Konsulārie pakalpojumi Latvijas vēstniecībā ASV

05.07.2022. 16:53

Par pakalpojumiem iespējams norēķināties TIKAI ar bankā izsniegtu naudas čeku (Money Order) vai uz vietas vēstniecībā maksājot ar norēķinu karti. 

Pakalpojums

USD

USD ar atvieglojumu

EUR

EUR ar

atvieglojumu

Pase

130

*110

95

*80

******Pase ar personas apliecību

140

*120

100

*85

******Personas apliecība

110

*100

80

*70

Pase mobilās pasu stacijas izbraukumā

180

*160

135

*120

******Pase ar personas apliecību mobilās pasu stacijas izbraukumā

190

*170

140

*125

Personas apliecība mobilās pasu stacijas izbraukumā

160

*150

120

*110

Atgriešanās apliecība

20

 

15

 

Pilsonības, t.sk. Dubultpilsonības reģistrācija

50

 

40

 

Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības izprasīšana no vēstniecības

10

 

7

 

**Izziņas par dzimšanu, laulību, miršanu izprasīšana no vēstniecības

50

 

40

 

Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības izprasīšana no Latvijas Dzimtsarakstu reģistra

110

 

87

 

Atteikšanās no Latvijas pilsonības vai tās atjaunošana

80

***60

61.34

***47.11

Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

50

 

40

 

Ziņu iekļaušana Fizisko personu reģistrā (laulības reģistrācija/ šķiršana, vārda, uzvārda maiņa utml.) izņemot par dzīvesvietu  50    40  
Izziņa no Fizisko personu reģistra latviešu valodā (par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai aizbildniecībā vai aizgādībā esošu personu)        
- 5 darba dienu laikā

10

  5  
- 1 darba dienas laikā 20   10  
- 2 stundu laikā 30   20  
         
Izziņa no Iedzīvotāju reģistra latviešu valodā (par trešo personu)        
- 5 darba dienu laikā 20   12.50  
- 1 darba dienas laikā 30   25  
- 2 stundu laikā 40   35  
         
Izziņa par vienas personas adresi latviešu valodā (par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildniecībā vai aizgādībā esošu personu) 10   2.50  
         
Izziņa no Fizisko personu reģistra angļu valodā (par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildniecībā vai aizgādībā esošu personu)        
- 5 darba dienu laikā 60   45  
- 1 darba dienas laikā 70   50  
- 2 stundu laikā 80   60  
         
Izziņa no Fizisko personu reģistra angļu valodā (par trešo personu)        
- 5 darba dienu laikā 70   52.50  
- 1 darba dienas laikā 80   65  
- 2 stundu laikā 90   75  
         
Izziņa par vienas personas adresi angļu valodā        
- 5 darba dienu laikā 60   42.50  
- 1 darba dienas laikā 60   42.50  
- 2 stundu laikā 60   42.50  
         
Konsulārā izziņa vai izziņa no CSDD reģistra        
- 1 darba dienas laikā 50   40  
         

Izziņa par nesodāmību latviešu valodā

 

 

 

 
- elektroniski 5 darba dienu laikā 60   44.27  
- pa pastu 110   84.27  
         

Izziņa par nesodāmību latviešu valodā (steidzama)

 

 

 

 
- elektroniski 2 darba dienu laikā 70   52.81  
         

Izziņa par nesodāmību angļu valodā

 

 

 

 
- elektroniski 5 darba dienu laikā 70   49.28  
         

Izziņa par nesodāmību angļu valodā (steidzama)

 

 

 

 
- elektroniski 2 darba dienu laikā 90   62.83  
         
         
Pilnvaras noformēšana un pirmā izraksta izsniegšana 90    60   
otrā un turpmāko izrakstu izsniegšana 70   50  
         
Apliecinājums par to, ka persona dzīva 90  

60

 
         
Paraksta īstuma apliecinājums  70   50   
         

Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecinājums

       
par dokumentu uz vienas lappuses 70   50  
par otro un katru nākamo lappusi vai parakstu 20   10  
         

Dokumentu nosūtīšana ar ierakstītu pastu ASV robežās

20

 

15

 

Dokumentu nosūtīšana ar Federal Express (FedEx) ASV robežās

30

 

25

 
         

Šengenas vīzas pieprasīšana

90

****40

80

****35

Šengenas vīzas pieprasīšana bērniem (6-12 gadi) 50   40  

Šengenas vīzas pieprasījuma izskatīšana paātrinātā kārtībā

 

*****90

 

*****70

Uzaicinājuma noformēšana Šengenas vīzas saņemšanai

50

 

40

 
         

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

 

 

 

 
- 30 dienu laikā 230   210  

- 10 darba dienu laikā

340

 

310

 

- 5 darba dienu laikā

550

 

510

 
         
Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas pilsoņa/ nepilsoņa un pastāvīgās uzturēšanas atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, nepilngadīgajam bērnam, aizbildniecībā vai aizgādniecībā esošai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam        
- 30 dienu laikā 170   150  
- 10 darba dienu laikā 310   280  
- 5 darba dienu laikā 520   480  

 * Personas, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu,  kuras sasniegušas pensijas vecumu, kurām piešķirta vecuma pensija, un kuras uzrāda pensionāra apliecību, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa un kuras uzrāda to apliecinošu dokumentu.

** Izziņu par miršanu var pieprasīt tuvi stāvoša persona, apliecinot radniecību ar dzimšanas vai laulības apliecību. Izziņu par dzimšanu un laulību izprasīšanai jāuzrāda pilnvara.

*** Politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un trūcīgai personai.

**** Krievijas Federācijas, Ukrainas, Moldovas, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, bij. Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Melnkalnes, Serbijas, Gruzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas pilsoņiem.

***** tikai Krievijas Federācijas un Ukrainas pilsoņiem.

****** ja tiek pieprasīta personas apliecība, kuras mikroshēmā ir iekļauts elektroniskā paraksta sertifikāts, ir veicama papildus samaksa 25 EUR/ 30 USD apmērā.