Latvijas pases, personas apliecības un ārzemnieku eID kartes izsniegšana

02.12.2023. 00:53

SVARĪGI! Pieteikties Latvijas pasei un/vai eID kartei var Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuriem ir personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs.

Pirms pieteikties jaunas Latvijas Republikas pases un/vai eID kartes saņemšanai lūdzam pārliecināties, ka Latvijas Fizisko personu reģistrā ir aktualizētas visas izmaiņas, kas veiktas ārvalstu iestādēs (piemēram, vārda/uzvārda maiņa).

SASKAŅĀ AR LIKUMA “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 6. PANTA PIRMO DAĻU LATVIJAS NEPILSONIM, KURŠ IEGUVIS CITAS VALSTS PILSONĪBU (PAVALSTNIECĪBU), IR PIENĀKUMS ATTEIKTIES NO NEPILSOŅA STATUSA 30 DIENU LAIKĀ PĒC ŠĀDAS PILSONĪBAS (PAVALSTNIECĪBAS) IEGŪŠANAS. Sīkāka informācija sadaļā “Atteikšanās no nepilsoņa statusa”. 

Lai pieteiktos jaunas Latvijas Republikas pases un/vai eID kartes saņemšanai, personīgi jāierodas Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, iepriekš piereģistrējoties elektroniskajā pieraksta sistēmā

LAI SAŅEMTU LATVIJAS PASI UN/VAI eID KARTI PIRMO REIZIvēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

·         personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte (ja ir);

·         lēmums par Latvijas pilsonības piešķiršanu;

·         iesniegums (obligāti jāņem līdzi) pases un/vai eID kartes pieprasīšanai;

·         iesniegums, lai informētu par dzīvesvietu ārvalstīs;

·         samaksa veicama ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti).

LAI SAŅEMTU LATVIJAS PILSOŅA VAI NEPILSOŅA PASI UN/VAI eID KARTI ATKĀRTOTI, jāiesniedz šādi dokumenti:

·         iepriekšējā pase un iepriekšējā eID karte (ja bijusi);

·         iesniegums (obligāti jāņem līdzi) pases un/vai eID kartes pieprasīšanai;

·         iesniegums, lai informētu par dzīvesvietu ārvalstīs;

·         dokuments, kas apliecina personas pastāvīgo uzturēšanos ASV (ASV pase, ASV vīza vai uzturēšanās atļauja, darba atļauja, I-94 vai I-20 formas, vai cita dokumenta kopija);

·         samaksa veicama ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti).

LAI SAŅEMTU PASI UN/VAI eID KARTI SAKARĀ AR TO, KA IR MAINĪJIES PERSONVĀRDS PĒC LAULĪBĀM VAI LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS vispirms nepieciešams Fizisko personu reģistrā aktualizēt ziņas par laulības noslēgšanu/šķiršanu un uzvārda maiņu.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

·         iepriekšējā pase un iepriekšējā eID karte (ja bijusi);

·         iesniegums (obligāti jāņem līdzi) pases un/vai eID kartes pieprasīšanai;

·         iesniegums, lai informētu par dzīvesvietu ārvalstīs;

·         dokuments, kas apliecina personas pastāvīgo uzturēšanos ASV (ASV pase, ASV vīza vai uzturēšanās atļauja, darba atļauja, I-94 vai I-20 formas, vai cita dokumenta kopija);

·         samaksa veicama ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti).

LAI SAŅEMTU PASI UN/VAI eID KARTI SAKARĀ AR DOKUMENTA NOZAUDĒŠANU, NOZAGŠANU VAI IZNĪCINĀŠANU, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

·         paziņojums par personu apliecinoša dokumenta zudumu – iesniegums;

·         iesniegums (obligāti jāņem līdzi) pases un/vai eID kartes pieprasīšanai;

·         iesniegums, lai informētu par dzīvesvietu ārvalstīs;

·         dokuments, kas apliecina personas pastāvīgo uzturēšanos ASV (ASV pase, ASV vīza vai uzturēšanās atļauja, darba atļauja, I-94 vai I-20 formas vai cita dokumenta kopija);

·         samaksa veicama ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti).

Jaunas pases un/vai eID kartes saņemšana aizņem aptuveni 8 nedēļas.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa konsultāciju tālruni 202-328-2884 (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10:00 līdz 12:00 un no plkst. 14:00 līdz 16:00 pēc ASV Austrumu zonas laika) vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

 Dokumentu noformēšana bērnam līdz 15 gadu vecumam

Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna pases izsniegšanai, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, iesniedz viens no bērna vecākiem, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis vai bezvalstnieks, kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā vai arī persona, kurai ir notariāli apliecināta šī vecāka pilnvara dokumentu iesniegšanai vai personu apliecinoša dokumenta saņemšanai. Pilnvara nav nepieciešama, ja neviens no bērna Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa likumiskajiem pārstāvjiem nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis, Eiropas Savienības pilsonis vai bezvalstnieks. No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.

Lūdzam ievērot!

1992. gada parauga pilsoņa pases (ar līmēto fotokartīti, t.sk. "beztermiņa" pases) nav derīgas ceļošanai no 2008. gada 1. jūlija.

Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 1997. gada 10. aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 2010. gada 1. novembri nav derīga ceļošanai.

Fotogrāfijas:

Gan bērnu, gan pieaugušo fotografēšana notiek vēstniecībā uz vietas. Ja pasi vai personas apliecību noformē bērnam, tad vecākiem pašiem jāizvērtē, vai viņu bērns spēs patstāvīgi sēdēt un būs ar mieru fotografēties tam paredzētajā brīdī. Pretējā gadījumā jāiesniedz pasei paredzētas fotogrāfijas.

Cenrādis:

·         Pase – 70 EUR

·         Pase un eID karte – 75 EUR

·         Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2023. gadā 64 gadi un 6 mēneši), kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 55 EUR

·         Pase un eID karte personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2023. gadā 64 gadi un 6 mēneši), kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 60 EUR

·         eID karte - 55 EUR

·         eID karte personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2023. gadā 64 gadi un 6 mēneši), kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu - 45 EUR.

.           25 EUR par kurjerpasta FedEx izdevumiem par katras pases un eID kartes nosūtīšanu

.           25 EUR par kurjerpasta FedEx izdevumiem par katras PIN/PUK aploksnes nosūtīšanu

Ārzemnieka eID karte

Ārzemnieka personas apliecību izsniedz ārzemniekam, kurš Fizisko personu reģistra likuma 4.panta pirmās daļas 2. punkta d, e, f, un i apakšpunktā minētajos gadījumos reģistrēts Fizisko personu reģistrā un personai ir piešķirts Latvijas personas kods.

Ārzemnieka personas apliecības derīguma termiņš 5 gadi.

Lai pieteiktos Ārzemnieka eID kartes saņemšanai, personīgi jāierodas Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, iepriekš piereģistrējoties elektroniskajā pieraksta sistēmā.

SVARĪGI! Ja personai nav personas koda, tad nepieciešami 2 pierakstu laiki, lai aktualizētu ziņas par ārzemnieku un noformētu ārzemnieka eID karti.

Samaksa par Ārzemnieka eID kartes noformēšanu ir 170 EUR un veicama ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti). Samaksā iekļauta jaunās eID kartes nosūtīšana ar Federal Express.

Nepieciešamie dokumenti:

1.    Noteikta parauga anketa

2.    Derīgs personu apliecinošs dokuments.

Plašāka informācija par ārzemnieka eID karti pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.